València, 31 de març de 2020
Sol·licitud d'Informació
MGESPORTRAINT MÁSTER GESTIÓN PORTUARIA Y TRANSPORTE INTERMODAL
Per favor, emplene les dades (les que porten (*) son obligatòries) per a poder contactar per e-mail:
  • Quan la edició passe a perïode d'entrega de documentació per a la preinscripció.
  • Quan hi hagen noves edicions i possibles canvis.
Dades personals
DNI-NIF (*):  - 
Nom (*):
Cognoms (*):
Sexe:
Data Naixement:  Format:dd/mm/aaaa
Titolació:  Altra: 
Centre de treball:
Càrrec:
Telèfon (*):
Correu electrònic (*):
Observacions que vulga realitzar:
   "Sí, desitge que m'informen sobre cursos de les mateixes temàtiques"

D'acord amb el que recull la Llei 15/1999, de desembre, done el meu consentiment perquè aquestes dades s'incloguen en un fitxer automatitzat i puguen ser utilitzades per a finalitats pròpies del Centre de Formació Permanent de la Universitat Politècnica de València i perquè informació sobre les seves activitats, i declare estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a qualsevol informació, modificació o cancel·lació de les vostres dades, podeu telefonar al Tel. 96 387 7751 o escriure a l'adreça de correu electrònic:  cfp@cfp.upv.es.

 

Universitat Politècnica de València - Centro de Formación Permanente - Cursos - Másteres - Formación a distancia - Formación para empresas - Ingeniería - Agroalimentación - Construcción - Informática y Comunicaciones - Industria - Arte y restauración
Camino de Vera, s/n - 46022 Valencia . Tel: (+34) 963 877 751 . Fax: (+34) 963 877 759 . postgrado@upv.es