Logo UPV

Totes les activitats del curs acadèmic 2019/2020 que indiquen hores presencials es realitzaran per mitjans telemàtics en aules virtuals. Us continuem atenent online i a través del nostre telèfon.

Curs

CURS C1.1 (SUFICIÈNCIA) DE VALENCIÀ (GANDIA)

  • Des de: 30/09/19
  • fins a: 09/12/19
  • Campus de Gandia
  • Semipresencial

Horari:
De matí
Les classes presencials són dilluns i dimecres de 9 a 11 hores.
Període de les classes presencials: del 30/09/2019 al 09/12/2019, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar.

Sessions:

- setembre: 30
- octubre: 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28, 30
- novembre: 4, 6, 11,13, 19, 21, 26, 28
- desembre: 2, 4, 9

Promogut per:
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación

Responsable de l'activitat:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y Cooperación


Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
0,00 € Personal UPV 1 termini - -
20,00 € Alumne UPV 1 termini - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 termini - -
80,00 € Públic en general 1 termini - -
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
80,00 € - Público en general

Objectius

Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

Acció formativa dirigida a

El PAS, el PDI, els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV del campus de Gandia.


Professors

  • Josepa Costa Murcia Técnico Superior Promoción Lingüística

Temes que s'hi desenvolupen

a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.
Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.

b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

c) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.


Contacte

Pàgina web: http://www.upv.es/spnl

Certificació

Aprofitament

Modalitat

SEMIPRESENCIAL

Curs

2019-2020

ECTS

6

40 h

Presencials

20 h

Online

Lloc d'impartició

CAL, H-214, edifici CRAI

Vull rebre informació sobre aquesta activitat.

@

Visita altres cursos relacionats amb...

valencià C1 valencià suficiència valencià mitjà