Logo UPV

Todas las actividades del curso académico 2019/2020 que indican horas presenciales se realizarán por medios telemáticos en aulas virtuales. Os seguimos atendiendo online y a través de nuestro teléfono.

Curso

CURSO C1.1 (SUFICIENCIA) BIMODAL DE VALENCIANO (ALCOI)

  • Desde: 30/09/19
  • hasta: 9/12/19
  • Campus de Alcoi
  • Semipresencial

Horario:
Tarde
Les classes són dilluns i dimecres, de 16 a 18 hores

Promovido por:
VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Responsable de la actividad:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y Cooperación


Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
0,00 € Personal UPV 1 plazo - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 plazo - -
20,00 € Alumno UPV 1 plazo - -
80,00 € Público en general 1 plazo - -
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
80,00 € - Público en general

MATRÍCULA: Del 22 de julio de 2019 (9:00) al 17 de septiembre de 2019 (14:00)

Acción formativa dirigida a

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col·lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).


Profesores

  • Rafael Medina Martínez Profesor

Temas a desarrollar

a) Normativa lingüística. Coneixements avançats de:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.

b) Sociolingüística
Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.

c) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

d) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.


Contacto

Página web: http://www.upv.es/spnl

Modalidad

SEMIPRESENCIAL

Curso

2019-2020

ECTS

6

40 h

Presenciales

20 h

A distancia

Lugar de impartición

CAV, edifici Ferrándiz, 2a planta, zona de despatxos

Quiero recibir información sobre esta actividad.

@