Logo UPV

Totes les activitats del curs acadèmic 2019/2020 que indiquen hores presencials es realitzaran per mitjans telemàtics en aules virtuals. Us continuem atenent online i a través del nostre telèfon.

Curs

CURS C1.1 (SUFICIÈNCIA) DE VALENCIÀ

  • Des de: 30/09/19
  • fins a: 09/12/19
  • Campus de Alcoi
  • Semipresencial

Horari:
De vesprada
Les classes són dilluns i dimecres, de 16 a 18 hores

Promogut per:
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación

Responsable de l'activitat:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y Cooperación


Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
0,00 € Personal UPV 1 termini - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 termini - -
20,00 € Alumne UPV 1 termini - -
80,00 € Públic en general 1 termini - -
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
80,00 € - Público en general

MATRÍCULA: Del 22 de julio de 2019 (9:00) al 17 de septiembre de 2019 (14:00)

Acció formativa dirigida a

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col·lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).


Professors

  • Rafael Medina Martínez Professor

Metodologia didàctica

Aquest curs és bimodal, combina dues metodologies d'ensenyament-aprenentatge i, consegüentment, hi ha dues modalitats d'alumnes, segons s'acullen a l'una o a l'altra:
a. Grup modalitat semipresencial: hi ha 40 hores de classe presencial, en què es tracten continguts de normativa lingüística i s'hi treballa especialment la comprensió i la interacció orals. A més, 20 hores de treball autònom en línia a través de PoliformaT.
b. Grup modalitat Policonnecta: treball completament en línia. Els alumnes segueixen les 40 hores de classe presencial mitjançant l'eina Policonnecta, i fan, a més, 20 h de treball autònom a través de PoliformaT. Cal que l'ordinador dels alumnes tinga càmera i micròfon, per a intervenir a classe.
En ambdues modalitats hi ha tasques d'expressió escrita i d'expressió oral dividides per col·lectius (PAS, PDI o estudiants), obligatòries, adaptades a les característiques i les necessitats de cadascun d'aquests col·lectius, i amb la intenció de proporcionar-los coneixements i habilitats per a incorporar el valencià a les seues tasques quotidianes dins de la UPV (tasques administratives, informàtiques i d'atenció al públic; docència i investigació; estudis).

Temes que s'hi desenvolupen

Aquest curs és BIMODAL i combina dues modalitats d'ensenyament-aprenentatge. Consegüentment, hi ha dos
grups d'alumnes:

GRUP 1: SEMIPRESENCIAL (ALCOI): 40 hores presencials + 20 hores de treball autònom en línia.
GRUP 2: POLICONNECTA (TOTS ELS CAMPUS): 40 hores en línia a través de Policonnecta + 20 hores de
treball autònom en línia.

Tanmateix, els continguts que s'hi tracten són els mateixos.

En el curs es tracten continguts corresponents a normativa lingüística, sociolingüística, comprensió i
interacció oral, i comprensió i interacció escrita.
En concret:

a) Normativa lingüística. Coneixements avançats de:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.

b) Sociolingüística
Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.

c) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

d) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.


Contacte

Pàgina web: http://www.upv.es/spnl

Modalitat

SEMIPRESENCIAL

Curs

2019-2020

ECTS

6

40 h

Presencials

20 h

Online

Lloc d'impartició

CAV, edifici Ferrándiz, 2a planta, zona de despatxos

Vull rebre informació sobre aquesta activitat.

@