Logo UPV
Curs

CURS C2.1 (SUPERIOR) DE VALENCIÀ (GANDIA)

  • Des de: 01/10/19
  • fins a: 05/12/19
  • Campus de Gandia
  • Idioma: Castellà
  • Semipresencial

Promogut per:
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Responsable de l'activitat:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y Cooperación


Modalitat

Presencial En línia Emissió en directe

40 hores

20 hores

0 hores
Horari

De matí
Les classes presencials són dimarts i dijous de 9 a 11 hores.
Període de les classes presencials: del 01/10/19 al 05/12/19, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar.

Sessions:

- octubre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31
- novembre: 5, 7, 12, 14, 18, 20, 25, 27
- desembre: 3, 5

Lloc d'impartició
Campus virtual
CAL, H-214, edifici CRAI

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
0,00 € Personal UPV  - - -
20,00 € Alumne UPV  1 termini - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini - -
80,00 € Públic en general  1 termini - -
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
80,00 € - Público en general

Objectius

Que l'aprenent / usuari puga utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i que puga produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

Acció formativa dirigida a

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI del campus de Gandia de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col·lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).


Professors

  • Josepa Costa Murcia Técnico Superior Promoción Lingüística

Temes que s'hi desenvolupen

1) ELOCUCIÓ I FONOLOGIA
- Coneixement aprofundit i aplicació dels criteris d'elocució estàndard, i valoració dels casos excepcionals, d'especial dificultat o més formals: enllaços sintàctics, casos especials amb sons consonàntics sonors (examen, transistor), etc.
- Coneixement suficient de l'alfabet fonètic internacional (AFI) per a interpretar la transcripció fonètica de paraules aïllades i de frases.

2) NORMATIVA ORTOGRÀFICA
Domini profund de la normativa ortogràfica, incloent-hi les excepcions, les paraules amb més dificultat i les més formals.

3) MORFOLOGIA I SINTAXI
Coneixement aprofundit de la morfologia, els usos i les funcions gramaticals de les categories gramaticals. Domini dels casos excepcionals i d'especial dificultat o més formals.

4) LÈXIC I SEMÀNTICA
- Vocabulari culte general no especialitzat
- Conceptes bàsics de lèxic i terminologia
- Creació lèxica
- Mecanismes de cohesió textual

5) SOCIOLINGÜÍSTICA
Coneixement aprofundit de la realitat sociocultural, de la història i del territori valencians, i possibilitat de participar sense problemes en totes les pràctiques socials de la vida quotidiana, del món professional i de l'àmbit cultural valencians.

6) EXPRESSIÓ ORAL
Coneixements i habilitats per produir oralment textos de diferent tipologia sense limitacions de cap tipus, de manera fluïda i ben estructurada, amb un discurs clar, amb un estil apropiat i eficaç, i amb una estructura lògica. Així mateix, ús de recursos lingüístics i discursius variats i adequats a cada situació comunicativa.

7) EXPRESSIÓ ESCRITA
Coneixements i habilitats per produir escrits complexos (informes, articles d'opinió, crítiques...), que presenten una argumentació o una apreciació crítica d'obres literàries, productes audiovisuals i projectes d'investigació, i capacitat de dotar els seus textos d'una estructura lògica, apropiada i eficaç, que ajuda el lector a trobar i recordar les idees importants. Pot escriure resums o ressenyes d'obres professionals o literàries.


Contacte

Certificació

Aprofitament

Modalitat

SEMIPRESENCIAL

Curs

2019-2020

ECTS

6

Campus

Gandia

40 h

Presencials

20 h

En línia

Visita altres cursos relacionats amb...

valencià superior valencià C2 català C2