Logo UPV
Curs

CURSOS MONOGRÀFICS 2019/2020 CAMPUS GANDIA

  • Des de: 10/09/19
  • fins a: 19/05/20
  • Campus de Gandia
  • Presencial

Promogut per:
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación

Responsable de l'activitat:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y Cooperación


Modalitat

Presencial En línia Emissió en directe

60 hores

0 hores

0 hores
Horari

De vesprada
Martes, de 17 a 19: Asignaturas
Jueves, de 17 a 19 h: Actividades culturales y científicas

Lloc d'impartició
Mancomunitat de Municipis de La Safor. Dirección: Av. República Argentina, núm. 28, Gandia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
90,00 € Públic en general 1 termini - -
90,00 € - Público en general

Objectius

Adquirir coneixements generals en diverses material culturals, científiques i tecnològiques

Acció formativa dirigida a

Majors de 55 anys.


Professors

  • Fernando Boronat Seguí Profesor/a Titular de Universidad
  • Telmo Gadea Boix Professor
  • Miguel Rodilla Alama Profesor/a Titular de Universidad
  • Silvia Laura Falco Giaccaglia Profesor/a Titular de Universidad
  • Jaime Lloret Mauri Profesor/a Titular de Universidad

Temes que s'hi desenvolupen

1. AUDICIONS COMENTADES. DE L'ÒPERA A LA MÚSICA DE CINEMA
TELMO GADEA

Objectius de l’assignatura:
Coneixement de les principals obres de cada repertori, proporcionant a l'alumne les eines per ubicar cada composició en un registre i en un temps determinat. Visualització activa i audició dels principals cantants, orquestres i solistes de la història.

Resum de l'assignatura:
Després d'una introducció teòrica en la qual es col·locarà la sessió en el moment i el contingut concret, es realitzaran audicions comentades sobre les principals obres de cada repertori, com la música sacra, instrumental i òpera en les diferents èpoques de la història a la música clàssica aplicats a la filmografia, encetant debats interessants que aporten coneixement als alumnes.

Pla d'estudis i desenvolupament l'assignatura:
- Música sacra des del Renaixement fins al segle XX.
- Música instrumental. Simfonisme i música de cambra.
- L'òpera des del barroc fins al segle XX.
- Música de cinema. Música clàssica aplicada a la filmografia.

2. RÀDIO I TELEVISIÓ PER INTERNET
JAUME LLORET

Objectius de l ́assignatura:
Conèixer el funcionament de la ràdio i la televisió a través d'Internet. A més, conèixer els diferents tipus de serveis de contingut multimèdia disponibles a Internet i com accedir-hi.

Resum de l'assignatura:
En el curs es repassarà l'evolució dels continguts de ràdio i vídeo i la seua incorporació a internet. Es detallarà el procés de transmissió de contingut multimèdia per internet des de la seua creació fins a la seua visualització. Així mateix, s'explicaran les maneres d'accedir als diferents tipus de contingut multimèdia disponible, tractant els conceptes de contingut sota demanda i transmissió en directe.
Temari i desenvolupament de l'assignatura:

- Tema 1: Introducció
- Tema 2: Internet com a plataforma de continguts multimèdia.
- Tema 3: La ràdio en internet.
- Tema 4: Televisió en internet.

3. LA COSTA MEDITERRÀNIA DAVANT DELS ESCENARIS DE CANVI CLIMÀTIC: LA GESTIÓ COSTANERA
MIGUEL RODILLA

Objectius de l'assignatura:
Reconèixer la zona costanera i la seua complexitat per ser un espai altament heterogeni i de transició entre el continent i l'oceà. Entendre la importància de mantenir la integritat dels ecosistemes. Conèixer les previsions de canvi climàtic en l'entorn al mediterrani ibèric. Plantejar, reflexionar i discutir les millors estratègies de gestió per a adaptar-nos a un sistema en canvi, minimitzant el risc natural i adaptant l'economia i la societat a uns reptes inexplorats.
Resumen de l’assignatura:

El curs presentarà les nocions bàsiques sobre la costa, el que és i fins on podem parlar de costa, quins ecosistemes la componen. S'analitzaran les característiques que integren la integritat d'aquests i els béns i serveis que presten. Tot això ens permetrà analitzar per què ocupem tan intensament la zona costanera.
D'altra banda, ens enfrontem als canvis mediambientals generats pel canvi climàtic i abordarem el ventall d'escenaris previstos, des dels més conservadors fins als més extrems. Això ens permetrà preguntar-nos com afecta la nostra socioeconomia.

Pla d'estudis i desenvolupament de l'assignatura:

1. -la costa i els seus tipus.
- 2.-ecosistemes: estructura i funcionament, béns i serveis.
- 3.-escenaris de canvi climàtic: escalfament, nivell del mar, temporals.
- 4.-evolució de la costa.
- 5.-estratègies de gestió adaptatives davant el canvi climàtic.


4. CONTAMINACIÓ MARINA
SILVIA FALCO

Objectius de l ́assignatura:
Adquirir els coneixements bàsics sobre els efectes ambientals que diferents abocaments contaminants tenen sobre els diferents components de l'ecosistema marí.
Identificar les mesures correctores per mitigar els efectes dels contaminants.

Resum de l'assignatura:
Aquest curs se centra en els problemes bàsics dels diferents contaminants en el medi marí, i en les mesures correctores per mitigar els efectes dels contaminants.

Temari i desenvolupament de l'assignatura:
Unitat Temàtica I: Introducció al medi marí
1. Física i química de l'aigua de mar
2. Plàncton
3. Bentos
4. Nècton
Unitat Temàtica II: Tipus de contaminants marins i efectes
1. Càrrega orgànica i enriquiment de nutrients: eutrofització
2. Petroli
3. Hidrocarburs halogenats
4. Metalls pesants
5. Radioactivitat
6. Altres impactes antropogènics: plàstics, productes farmacèutics i de cura personal, etc.
5. INTRODUCCIÓ A LES APLICACIONS INTERACTIVES I IMMERSIVES, DE REALITAT VIRTUAL I AUGMENTADA
FERNANDO BORONAT

Objectius de l'assignatura:

- Entendre els conceptes d'interactivitat i immersió, així com d’aplicacions interactives i immersives.
- Entendre els conceptes eines interactives i immersives de
realitat virtual i augmentada.
- Experimentar amb aplicacions interactives i immersives, de realitat
-virtual i augmentada.
Resum de l'assignatura:

En el curs es presentaran conceptes relacionats amb aplicacions interactives i immersives, incloent-hi les de realitat virtual i augmentada. El curs tindrà un caràcter eminentment pràctic. Es mostraran aplicacions bàsiques i s'experimentarà amb elles.


Temari i desenvolupament de l’assignatura:
1. Definicions i conceptes.
2. Aplicacions interactives i immersives.
3. Realitat virtual (RV) i aplicacions.
4. Realitat augmentada (RA) i aplicacions.
5. Pràctiques amb aplicacions i dispositius de RV i RA


Certificació

Assistència

Modalitat

PRESENCIAL

Curs

2019-2020

ECTS

0

Campus

Gandia

60 h

Presencials

0 h

En línia