Logo UPV
Curs

EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES: INCORPORACIÓ DE LA DIMENSIÓ EUROPEA EN L'EDUCACIÓ I ELS PROGRAMES EUROPEUS EN L'ÀMBIT EDUCATIU.

 • Des de: 14/09/20
 • Fins a: 09/11/20
 • Campus de València
 • Idioma: Castellà
 • En línia

Preinscripció des del 04/05/20

Promogut per:
Vicerrectorado de Recursos Digitales y Documentación

Responsable de l'activitat:
Eva María Mestre MestreModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

0 hores

10 hores

0 hores
Lloc d'impartició
Campus virtual
Condicions específiques 1. PREINSCRIPCIÓ EN ASSIGNATURES: Hi ha un període de preinscripció: Del 04-05-2020 al 01-07-2020: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI) i per a no membres de la UPV. 2. PREINSCRIPCIÓ EN LA PROVA FINAL: A) PER A L’ALUMNAT QUE HA SUPERAT ALGUNA ASSIGNATURA EN EDICIONS ANTERIORS DEL TÍTOL PROPI: Hi ha un període de preinscripció: Del 04-05-2020 al 01-07-2020: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI) i per a no membres de la UPV. B) PER A L’ALUMNAT QUE NO HA SUPERAT LA PROVA FINAL DE MAIG DE 2020, CORRESPONENT A L’EDICIÓ 2019-2020 DEL TÍTOL PROPI: Hi ha un únic període de preinscripció: 1) Del 07-09-2020 al 13-09-2020: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI) i per a no membres de la UPV. Des del 6 de maig fins al 10 de juliol de 2020 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16 h a 19 h, en el telèfon 673931561, i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV. 1. PREINSCRIPCIÓN EN ASIGNATURAS: Hay un periodo de preinscripción: Del 04-05-2020 al 01-07-2020: para miembros de la UPV (alumnos, Alumni PLUS, PAS y PDI) y para no miembros de la UPV. 2. PREINSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA FINAL: A) PARA EL ALUMNADO QUE HA SUPERADO ALGUNA ASIGNATURA EN EDICIONES ANTERIORES DEL TÍTULO PROPIO: Hay un periodo de preinscripción: Del 04-05-2020 al 01-07-2020: para miembros de la UPV (alumnos, Alumni PLUS, PAS y PDI) y para no miembros de la UPV. B) PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO LA PRUEBA FINAL DE MAYO DE 2020, CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 2019-2020 DEL TÍTULO PROPIO: Hay un único periodo de preinscripción: 1) Del 07-09-2020 al 13-09-2020: para miembros de la UPV (alumnos, Alumni PLUS, PAS y PDI) y para no miembros de la UPV. Desde el 6 de mayo hasta el 10 de julio de 2020 habrá atención telefónica a los usuarios los lunes, miércoles y jueves, de 16 a 19 h., en el teléfono 673931561, y en la extensión 12347 para la comunidad universitaria de la UPV. Docencia On-line

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
11,00 €  Antiguos alumnos con asignaturas pendientes 1 termini 04/05/20 07/09/20
11€ Antiguos alumnos con asignaturas pendientes

Professors

 • Ruzan Galstyan Sargsyan Professional del sector

Projecte formatiu

EXPERT UNIVERSITARI EN COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN ANGLÈS

 • Semipresencial
 • |
 • 27/09/21
 • |
 • 24.0 ECTS
 • |
 • Matriculable
Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2020-2021

ECTS

1

Campus

València

0 h

Presencials

10 h

En línia