Examen

NIVELL B2 (INTERMEDI) DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

  • Des de: 31/5/21
  • Fins a: 7/6/21
  • Campus de València
  • Idioma: Castellà
  • Presencial

Preinscripció des del 20/4/21

Matrícula disponible fins al 30/4/21

Promogut per:
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Responsable de l'activitat:
Cap Del Servei Promoció I Normalització LingüísticaModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

4 hores


0 hores


0 hores

Horari

De vesprada
Prova oral: 31 de maig, a partir de les 16.00 h
Prova escrita: 7 de juny, a partir de les 16.00 h

Lloc d'impartició
Campus de Vera
Modalitat

PRESENCIAL

Curs

2020-2021

ECTS

0,4

Campus

València

4 h

Presencials

0 h

En línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
40,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini 20/4/21 30/4/21
40,00 € Alumne UPV  1 termini 20/4/21 30/4/21
40,00 € Personal UPV  1 termini 20/4/21 30/4/21
90,00 € Públic en general  1 termini 26/4/21 30/4/21
90,00 € Públic en general Que es va matricular en les proves de la UPV de gener de 2021 1 termini 20/4/21 30/4/21
90,00 €  Públic en general que es va matricular en les proves de la UPV de gener de 2021 i que no s’hi pogueren presentar a causa de la COVID-19. Cal adjuntar un document que acredite aquesta situació. 1 termini 20/4/21 30/4/21
40,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
40,00 € - Alumno UPV
40,00 € - Personal UPV
90,00 € - Público en general

Objectius

B2 (Intermedi) L'aprenent / usuari pot comprendre les idees principals de textos complexos, i pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius.

Acció formativa dirigida a

Per a poder inscriure's en les proves cal haver complit els divuit anys abans del 27 de maig de 2021.Temes que s'hi desenvolupen

La prova oral del nivell B2 és el 31 de maig de 2021 a partir de les 16.00 hores. L'hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en la pàgina web http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/991962normalv.html almenys amb tres dies d'antelació.

La prova escrita del nivell B2 és el 7 de juny de 2021, a les 9.00 hores.

El dia 3 de juny de 2021, a partir de les 14 hores, es comunicarà per correu electrònic la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.
El dia 2 de juny de 2021, a partir de les 14 hores, es comunicarà per correu electrònic la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ORAL

La prova d'expressió oral consisteix en un monòleg i en una interacció per parelles. La part d'expressió i interacció orals és avaluada per dues persones examinadores. Les proves orals es poden enregistrar.


Contacte

Pàgina web: http://www.upv.es/spnl

Visita altres cursos relacionats amb...

valencià b2