Examen

NIVELL B2 (INTERMEDI) DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

  • Des de: 18/01/22
  • Fins a: 24/01/22
  • Campus de Alcoi
  • Idioma: Valencià
  • Presencial

Preinscripció des del 15/11/21

Matrícula disponible fins al 25/11/21

Promogut per:
Vicerrectorado de Organización de Estudios, Calidad, Acreditación y Lenguas

Responsable de l'activitat:
Cap Del Servei Promoció I Normalització LingüísticaModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

4 hores


0 hores


0 hores

Horari

De vesprada
Prova oral: 18 de gener de 2022, a partir de les 16:00h
Prova escrita: 24 de gener de 2022, a partir de les 16:00h

Lloc d'impartició
Les aules de les proves es publicaran almenys amb tres dies d'antelació en la web http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/908684normalv.html

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
40,00 € Alumne UPV  1 termini - -
40,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini - -
40,00 € Personal UPV  1 termini - -
90,00 € Públic en general  1 termini 22/11/21 -
40,00 € - Alumno UPV
40,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
40,00 € - Personal UPV
90,00 € - Público en general

Objectius

B2 (Intermedi) L’aprenent / usuari pot comprendre les idees principals de textos complexos, i pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius.

Acció formativa dirigida a

Per a poder inscriure’s en les proves cal haver complit els divuit anys abans del 18 de gener de 2022.Temes que s'hi desenvolupen

La prova oral del nivell B2 és el 18 de gener de 2022 a partir de les 16.00 hores. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en la pàgina web
http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/991962normalv.html almenys amb tres dies d’antelació.

La prova escrita del nivell B2 és el 24 de gener de 2022, a les 16.00 hores.

El dia 19 de gener de 2022, a partir de les 14 hores, es comunicarà per correu electrònic la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.
El dia 20 de gener de 2022, a partir de les 14 hores, es comunicarà per correu electrònic la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

A partir del dia 23 de febrer de 2022, es comunicarà la nota global. I a partir d’aquesta mateixa data, s’expedirà i es posarà a disposició de les persones examinades que hagen obtingut la qualificació d’apte el certificat corresponent al nivell assolit. En cap cas s’emetran certificats provisionals.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ORAL
La prova d’expressió oral consisteix en un monòleg i en una interacció per parelles. La part d’expressió i interacció orals és avaluada per dues persones examinadores. Les proves orals es poden enregistrar.


Contacte

Pàgina web: http://www.upv.es/spnl

Modalitat

PRESENCIAL

Curs

2021-2022

ECTS

0,4

Campus

Alcoi

4 h

Presencials

0 h

En línia

Visita altres cursos relacionats amb...

valencià b2