Logo UPV
Examen

NIVELL C1 (SUFICIÈNCIA) DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

  • Des de: 08/06/18
  • fins a: 13/06/18
  • Campus de Alcoi
  • Presencial

Promogut per:
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación

Responsable de l'activitat:
Cap Del Servei Promoció I Normalització Lingüística


Modalitat

Presencial En línia Emissió en directe

4 hores

0 hores

0 hores
Horari

De vesprada
La prova es realitza en dos dies:

- El divendres 8 de juny, a partir de les 16 hores, és la prova oral. L'hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en la web http://www.upv.es/entidades/SPNL/indexv.html almenys amb tres dies d'antelació.

- El dimecres 13 de juny, a les 16 hores, és la prova escrita. La durada de la prova serà de dos hores i mitja, que començaran a comptar després de l'audició del text de comprensió oral.

Lloc d'impartició
Per determinar

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
0,00 € Personal UPV - - -
20,00 € Alumne UPV 1 termini - -
40,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 termini - -
80,00 € Públic en general 1 termini 23/04/18 -
Matrícula:

Del 16 de abril al 04 de mayo, ambos incluidos. / Del 16 d'abril al 04 de maig, ambdós inclosos.

20,00 € - Alumno UPV
40,00 € - Alumni UPV PLUS
0,00 € - Personal UPV

Del 23 de abril al 04 de mayo, ambos incluidos. / Del 23 d'abril al 04 de maig, ambdós inclosos.

80,00 € - Público en general

No se admitirán solicitudes de devolución de tasas una vez finalizado el periodo de matrícula. / No s'admetrà la sol·licitud de devolució de taxes, una vegada haja finalitzat el termini de matrícula.

La matrícula se hará a través del enlace del SPNL (www.upv.es/apnl), apartado "Proves d'acreditació". / La matrícula es farà a través de l'enllaç de l'SPNL (www.upv.es/apnl), apartat "Proves d'acreditació"


Objectius

C1 (Suficiència) L'aprenent / usuari pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

Acció formativa dirigida a

Per a poder participar en les proves cal tenir, almenys, divuit anys complits.Temes que s'hi desenvolupen

Nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d'Europa

A1 (Inicial) L'aprenent / usuari pot interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parle a poc a poc i amb claredat.

A2 (Bàsic) L'aprenent / usuari pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals.

B1 (Elemental) L'aprenent / usuari pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer on es parla la llengua objecte d'aprenentatge.

B2 (Intermedi) L'aprenent / usuari pot comprendre les idees principals de textos complexos, i pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius.

C1 (Suficiència) L'aprenent / usuari pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

C2 (Superior) L'aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.


Modalitat

PRESENCIAL

Curs

2017-2018

ECTS

0

Campus

Alcoi

4 h

Presencials

0 h

En línia