Examen

NIVELL C2 (SUPERIOR) DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

  • Des de: 30/5/22
  • Fins a: 6/6/22
  • Campus de Gandia
  • Idioma: Valencià
  • Presencial

Preinscripció des del 4/4/22

Matrícula disponible fins al 12/4/22

Promogut per:
Vicerrectorado de Organización de Estudios, Calidad, Acreditación y Lenguas

Responsable de l'activitat:
Cap Del Servei Promoció I Normalització LingüísticaModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

4,5 hores


0 hores


0 hores

Horari

De vesprada
Prova oral: 30 de maig de 2022, a partir de les 16:00h
Prova escrita: 6 de juny de 2022, a partir de les 16:00h

Lloc d'impartició
Es publicarà almenys amb 3 dies d'antelació.
Modalitat

PRESENCIAL

Curs

2021-2022

ECTS

0,45

Campus

Gandia

4,5 h

Presencials

0 h

En línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
40,00 € Alumne UPV  1 termini 4/4/22 12/4/22
40,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini 4/4/22 12/4/22
40,00 € Personal UPV  1 termini 4/4/22 12/4/22
90,00 € Públic en general  1 termini 8/4/22 12/4/22
40,00 € - Personal UPV
40,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
40,00 € - Alumno UPV
90,00 € - Público en general

Objectius

C2 (Superior) L’aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Acció formativa dirigida a

Per a poder inscriure’s en les proves cal haver complit els divuit anys abans del 25 de maig de 2022.Metodologia didàctica i sistemes d'evaluació

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ORAL

La prova d'expressió oral consisteix en un monòleg i en una interacció per parelles. La part d'expressió i interacció orals és avaluada per dues persones examinadores. Les proves orals s'enregistraran.

Temes que s'hi desenvolupen

La prova oral del nivell C2 és el 30 de maig de 2022 a partir de les 16.00 hores.
L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en la pàgina web http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/991962normalv.html almenys amb tres dies d’antelació.

La prova escrita del nivell C2 és el 6 de juny de 2022, a les 16.00 hores.

El dia 1 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.
El dia 2 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

La inscripció a les proves de valencià de la CIEACOVA organitzades per la Universitat Politècnica de València en la convocatòria de maig-juny de 2022 suposa l’acceptació íntegra de les condicions descrites en aquesta convocatòria. (Vegeu les condicions generals i específiques).

DISCAPACITAT

Si necessiteu una adaptació per a poder realitzar la prova d'acreditació de valencià, perquè disposeu d'un certificat de qualificació de discapacitat que n'indica el grau, sol·liciteu la documentació necessària al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV, per tal que la Fundació CEDAT, a través del Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat, avalue el vostre cas. Cal fer la sol·licitud dins del període de matrícula que estableix la convocatòria, i s'ha de dirigir a l'adreça electrònica següent: spnl@upv.es.

MESURES COVID

L'examinand ha de portar mascareta tipus FFP2 per a accedir a la sala i ha d'anar proveït d'una mascareta de recanvi del mateix tipus (FFP2).
En el cas que algun examinand no puga utilitzar la mascareta, ho ha de comunicar amb anterioritat i aportar la documentació oportuna per mitjà del correu spnl@upv.es.


Contacte

Pàgina web: http://www.upv.es/spnl

Visita altres cursos relacionats amb...

valencià c2

...