Logo UPV
Curs

EL RÉGIMEN ELECTORAL LOCAL: EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE CONCEJALES Y DIPUTADOS PROVINCIALES. LA CAMPAÑA ELECTORAL. BREVE REFERENCIA A LAS ELECCIONES PARA DIPUTADOS Y SENADORES Y AL PARLAMENTO EUROPEO.

 • Des de: 15/03/19
 • fins a: 15/05/19
 • Campus de València
 • En línia

Preinscripció des del 12/02/19

Promogut per:
Dpto. de Urbanismo

Responsable de l'activitat:
Mª Jesus Romero Aloy


Modalitat

Presencial En línia Emissió en directe

0 hores

50 hores

0 hores
Lloc d'impartició
Campus virtual
ON LINE

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
212,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 termini - -
212,00 € Alumne UPV 1 termini - -
212,00 € Personal UPV 1 termini - -
235,00 € Públic en general 1 termini - -
212,00 € Desempleados 1 termini - -
212,00 € Empleados públicos 1 termini - -
212,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
212,00 € - Alumno UPV
212,00 € - Personal UPV
235,00 € - Público en general
212,00 € - Empleados públicos
212,00 € - Desempleados

Objectius

Entre altres coneixements, l'alumne coneixerà el procediment electoral comú a les eleccions a regidors, diputats, senadors i eurodiputats, així com les especialitats de cada un dels processos. S'ha deixat al marge del curs el procediment electoral autonòmic, perquè haguera requerit l'estudi de cada norma electoral autonòmica superant així les hores que comprén el curs. A més l'alumne sabrà definir tots els òrgans, ens i persones que intervenen en el procés electoral, la importància de les meses electorals i dels ajuntaments en qualsevol procés electoral, especialment la labor del Secretari dels Ajuntaments. Com a coneixements concrets, el curs pretén que l'alumne al concloure el seu estudi estiga capacitat per a poder exercir qualsevol labor en relació amb la matèria electoral, des de saber quan s'han de convocar una eleccions fins a la constitució dels Ajuntaments i Diputacions, tenint en compte tot les actuacions que comprén eixe període, campanya electoral, utilització dels mitjans de comunicació públics, nomenament d'apoderats i d'interventors, constitució de les meses electorals, gastos i subvencions electorals, repartiment de locals i mitjans per a realitzar la publicitat electoral dels partits i associacions que es presenten al procés electoral.

Acció formativa dirigida a

Funcionaris administracions públiques estatal, autonòmica o local i resta del personal del sector públic. ¬ Opositors al sector públic. ¬ Operadors privats que es relacionen amb el sector públic. ¬ Estudiants de GAP, dret, ciències polítiques i de l'administració, inclús de qualsevol altre grau universitari ja que en algun moment de la seua professió entaularan qualsevol negoci jurídic o vinculació amb l'administració


Professors

 • Inmaculada Bertó Fuster Professor
 • Victor Manuel Jiménez Valle Professor
 • Jose Juan Morant Ripoll Professor
 • Jose Santatecla Fayos Profesor/a Titular de Universidad
 • Marcos García Gallego Profesor/a Asociado/a
 • Juan María Martínez Otero Professional del sector
 • Mª Jesus Romero Aloy Profesor/a Titular de Universidad
 • Ángel Trinidad Tornel Profesor/a Asociado/a

Metodologia didàctica

Les classes s'impartixen a través de POLIFORMAT , en la qual l'alumne disposarà, des del primer dia de curs, de tot el material necessari per al seguiment i estudi del curs així com de tots els exàmens i pràctiques a realitzar per a superar el curs.

Temes que s'hi desenvolupen

Tema 1. Dret de sufragi: Sufragi passiu i sufragi actiu
Tema 2. Administració electoral: Juntes, taules i seccions electorals. L'oficina del cens electoral Tema 3. Cens electoral: Formació, actualització i rectificació. L'accés a les dades censals
Tema 4. Procediment electoral: Convocatòria d'eleccions, presentació i proclamació de candidats, recursos contra la proclamació de candidats. Especialitats del sistema electoral
Tema 5. Campanya electoral: Propaganda i actes de campanya, Utilització de mitjans de comunicació, dret de rectificació i enquestes electorals. Paperetes i sobres electorals. El vot per correspondencia
Tema 6. Meses electorals: Composició, votació i escrutini. El contenciós electoral. Breu referència Breu referència a les infraccions i als delictes electorals
Tema 7. Gastos i subvencions electorals: Administradors, finançament electoral, i comptabilitat Tema 8. Mandat i constitució de les Corporacions municipals. L'elecció de l'Alcalde. La moció de censura
Tema 9. Breu referència a les eleccions per a diputats i senadors a Espanya: Incompatibilitats, sistema electoral, gastos i subvencions
Tema 10. Breu referència a les eleccions al parlament europeu: Dret sufragi passiu, incompatibilitats, sistema electoral, procediment electoral, gastos i subvencions electorals

Certificació

Aprofitament

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2018-2019

ECTS

5

Campus

València

0 h

Presencials

50 h

En línia

Visita altres cursos relacionats amb...

Eleccions règim electoral regidors diputats campanya