Logo UPV
Curso

VALENCIANO C1.1 (SUFICIENCIA) VIRTUAL CON VIDEOCONFERENCIA - GRUPO C

  • Desde: 28/09/20
  • Hasta: 9/12/20
  • Campus Virtual
  • Idioma: Castellano
  • Online

Preinscripción desde el 9/07/20

Matrícula disponible hasta el 18/09/20

Promovido por:
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Responsable de la actividad:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y CooperaciónModalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas


20 horas


40 horas*

Horario

Tarde
Les classes presencials per videoconferència són dilluns i dimecres de 16.00 a 18.00 hores.
Període de les classes presencials: del 28/09/2020 al 09/12/20.

Sessions per videoconferència:

- setembre: 28 i 30;
- octubre: 5, 7, 14, 19, 21, 26 i 28;
- novembre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30;
- desembre: 2 i 9.
(*) En esta actividad, se realizarán clases a distancia con emisión en directo

Lugar de impartición
Campus Virtual
Curs virtual amb videconferència (PoliformaT i TEAMS)

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
0,00 € Personal UPV  - - -
20,00 € Alumno UPV  1 plazo - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 plazo - -
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

Objetivos

Que l'aprenent / usuari puga utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

Acción formativa dirigida a

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col·lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).


Profesores

  • Rafael Nogueroles Igual Profesional del sector

Temas a desarrollar

a) Normativa lingüística. Coneixements avançats de:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.
Mòdul 10. SOCIOLINGÜÍSTICA: Història de la llengua fins al s. XV: Formació I expansió.

c) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

d) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.


Contacto

Página web: http://www.upv.es/spnl

Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2020-2021

ECTS

6

Campus

Virtual

0 h

Presenciales

60 h

Online