Logo UPV
Curso

VALENCIANO C2.1 (SUPERIOR) EN LÍNEA (ASÍNCRONO)

  • Desde: 29/09/20
  • hasta: 3/12/20
  • Campus Virtual
  • Online

Preinscripción desde el 9/07/20

Promovido por:
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación

Responsable de la actividad:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y Cooperación


Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

0 horas

60 horas

0 horas
Lugar de impartición
Campus Virtual
En línia, a través de Poliformat

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
0,00 € Personal UPV - - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 plazo - -
20,00 € Alumno UPV 1 plazo - -
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

Objetivos

Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Acción formativa dirigida a

Els estudiants i els membres d'Alumni PLUS i AAA de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col·lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).


Profesores

  • Rafael Medina Martínez Profesor
  • Vicent Josep Santamaria Picó Profesional del sector

Temas a desarrollar

a) Normativa lingüística. Coneixements avançats de:
Mòdul 1. APOSTROFACIÓ. ACCENTUACIÓ I DIÈRESI
Mòdul 2. ESSA SORDA I ESSA SONORA
Mòdul 3. ARTICLE DEFINIT
Mòdul 4. ORTOGRAFIA I PRONÚNCIA DE LES VOCALS
Mòdul 5. CONJUNCIONS. ADVERBIS.
Mòdul 6. USOS DELS TEMPS VERBALS
Mòdul 7. FORMACIÓ DE MOTS. DERIVACIÓ, COMPOSICIÓ, ETC.
Mòdul 8 (PAS I PDI): Els Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats públiques valencianes.
Mòdul 9 (ESTUDIANTS): El text argumentatiu.
Mòdul de Sociolingüística: Història de la llengua des sel s. XVI: crisis I represes.


b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats per produir escrits complexos (informes, articles d'opinió, etc.), i capacitat capaç de dotar els textos d'una estructura lògica, apropiada i eficaç, que ajuda el lector a trobar i recordar les idees importants.

c) Expressió oral:
- Aprofundiment en la fluïdesa i la correcció.
- Exposicions orals sobre la docència en valencià (PDI), sobre l'atenció al públic en el lloc de treball (PAS), i sobre els estudis universitaris (estudiants).


Contacto

Página web: http://www.upv.es/spnl

Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

ONLINE

Curso

2020-2021

ECTS

6

Campus

Virtual

0 h

Presenciales

60 h

Online

Quiero recibir información sobre esta actividad.

@

Visita otros cursos relacionados con...

valencià superior valencià c2 català superior català c2