Imatge de la Universitat Politècnica de València
Capçalera del CFP

Cursos i jornades

Seleccioneu una àrea temàtica per a veure l'oferta de cursos:

Arquitectura

Curs modular TP: Programación con Toolkit de EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Gestión de la demanda
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs: LA NOVA GESTIÓ DELS SERVICIS PÚBLICS LOCALS DERIVADA DEL NOU RÈGIM JURÍDIC DE LA LLEI 40/2015 I LA LLEI 27/2013
En línia, Inici: 15/09/17
Curs modular TP: Hidráulica Básica
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Estaciones de Bombeo
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Análisis de redes de agua con EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Dimensionado de redes hidráulicas con epanet
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Contadores de agua
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Transitorios hidráulicos en sistemas a presión con Allievi
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Selección, dimensionado y utilización de válvulas con EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Análisis de la calidad del agua con EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Diseño de sistemas de protección frente a transitorios hidráulicos mediante el programa Allievi
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Aplicaciones típicas del programa Allievi: Casos prácticos
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Análisis de redes de saneamiento con SWMM
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Indicadores de gestión con Sigma
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Gestión patrimonial de infraestructuras
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Evaluación y control de pérdidas de agua en redes urbanas
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Modelación avanzada de redes con EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: FUNDAMENTOS DEL MARKETING
En línia, Inici: 29/09/17
Curs modular TP: COMMERCIAL REAL ESTATE AND INVESTMENT MARKET BEHAVIUOR
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: SOSTENIBILIDAD URBANA: EDIFICACION Y CIUDAD
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: FISCALIDAD INMOBILIARIA
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: COMMERCIAL REAL ESTATE VALUATION, APPRAISAL AND FINANCE
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: VALORACION PARA LA CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE TASACIONES
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: CONSTRUCCION
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-FISCALIDAD INMOBILIARIA
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN DE INTANGIBLES
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TASACIÓN INMOBILIARIA URBANA
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: CATASTRO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: MODELOS ECONOMÉTRICOS DE VALORACIÓN
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: DERECHO INMOBILIARIO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: EL MERCADO DEL SUELO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs: CYPE: INSTALACIONES Y PRESUPUESTOS
Inici: 2/10/17
Curs modular TP: VALORACIÓN DEL SUELO URBANO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN Y TASACIÓN DE OBRAS DE ARTE
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-EL MERCADO INTERNACIONAL DE OBRAS DE ARTE
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-METODOS DE VALORACION DE EMPRESAS
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS INMOBILIARIAS
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-MÉTODOS DE TASACIÓN AGRARIA
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN DE ÁRBOLES
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: EL MERCADO INMOBILIARIO NACIONAL
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN DEL AGUA DE RIEGO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACION RURAL, SEGUN LA LEY DEL SUELO TRLS2/2008
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-TASACIÓN INMOBILIARIA URBANA
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-CATASTRO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-ÉTICA DE LA VALORACIÓN
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: ÉTICA DE LA VALORACIÓN
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN DEL SUELO URBANO SEGÚN EL REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
En línia, Inici: 2/10/17

Art i Humanitats

Curs modular TP: EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES: INCORPORACIÓ DE LA DIMENSIÓ EUROPEA EN L’EDUCACIÓ I ELS PROGRAMES EUROPEUS EN L’ÀMBIT EDUCATIU
En línia, Inici: 18/09/17
Curs modular TP: EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES: INCORPORACIÓ DE LA DIMENSIÓ EUROPEA EN L'EDUCACIÓ I ELS PROGRAMES EUROPEUS EN L'ÀMBIT EDUCATIU.
En línia, Inici: 18/09/17
Curs modular TP: EL MARC LEGAL DE L’EDUCACIÓ PLURILINGÜE EN LA COMUNITAT VALENCIANA: ELS PROGRAMES DE EDUCACIÓ PLURILINGÜE
En línia, Inici: 18/09/17
Curs: CURS C1.1 (SUFICIÈNCIA) DE VALENCIÀ EN LÍNIA
En línia, Inici: 25/09/17
Curs modular TP: EL MARC LEGAL DE L'EDUCACIÓ PLURILINGÜE A LA COMUNITAT VALENCIANA: ELS PROGRAMES D'EDUCACIÓ PLURILINGÜE.
En línia, Inici: 25/09/17
Curs modular TP: EL MARC LEGAL DE L’EDUCACIÓ PLURILINGÜE EN LA COMUNITAT VALENCIANA: ELS PROGRAMES DE EDUCACIÓ PLURILINGÜE
En línia, Inici: 25/09/17
Curs: CURS C2.1 (SUPERIOR) DE VALENCIÀ EN LÍNIA
En línia, Inici: 25/09/17
Curs: CURS B2.1 (INTERMEDI) DE VALENCIÀ EN LÍNIA
En línia, Inici: 26/09/17
Curs: ALEMÁN A1.1
Inici: 29/09/17
Curs: ALEMÁN B1.1
Inici: 29/09/17
Curs: INGLÉS B1.1
Inici: 30/09/17
Curs: INGLÉS B2.1
Inici: 30/09/17
Curs: CURS C2.1 (SUPERIOR) DE VALENCIÀ (GANDIA)
Inici: 2/10/17
Curs modular TP: ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L’APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES
En línia, Inici: 2/10/17
Curs: INGLÉS A2.1
Inici: 2/10/17
Curs modular TP: ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES.
En línia, Inici: 2/10/17
Curs: INGLÉS C1.1
Inici: 2/10/17
Curs: INGLÉS B1+.1
Inici: 2/10/17
Curs: ADOBE PHOTOSHOP. NIVEL BÁSICO
Inici: 2/10/17
Curs: INGLÉS B1+ MÁS PREPARACIÓN Y TASAS EXAMEN CERTACLES
Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN DE INTANGIBLES
En línia, Inici: 2/10/17
Curs: FRANCÉS A1.1
Inici: 2/10/17
Curs: INGLÉS C1+.1
Inici: 2/10/17
Curs: INGLÉS B2+.1
Inici: 2/10/17
Curs: INGLÉS C1+ MÁS PREPARACIÓN Y TASAS EXAMEN CERTACLES
Inici: 2/10/17
Curs: WRITING AND READING B2
Inici: 3/10/17
Curs: INGLÉS B2+ MÁS PREPARACIÓN Y TASAS DE EXAMEN CERTACLES
Inici: 3/10/17
Curs: MATERIALES, TÉCNICAS Y POÉTICAS. ARTISTA INVITADO RAFA CALDUCH
Inici: 3/10/17
Curs: IMPROVING SPEAKING SKILLS with PRONOUNCE B2 (ALUMNADO)
Inici: 3/10/17
Curs: FRANCÉS A2.1
Inici: 3/10/17
Curs: ITALIANO A1.1
Inici: 3/10/17
Curs: ITALIANO A2.1
Inici: 3/10/17
Curs: ALEMÁN A2.1
Inici: 3/10/17
Curs: FRANCÉS: CONVERSACIÓN (COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL)
Inici: 5/10/17
Curs: IMPROVING SPEAKING SKILLS with PRONOUNCE C1 (ALUMNADO)
Inici: 5/10/17
Curs: L´ITALIANO TASCABILE (ITALIANO DE BOLSILLO)
Inici: 6/10/17
Curs: PHOTOSHOP AVANZADO Y FOTOGRAFÍA DIGITAL
Inici: 6/10/17
Curs modular TP: ECOLOGÍA POLÍTICA Y SISTEMAS DE TRANSICIÓN SOCIAL
Inici: 6/10/17
Curs: FOTOGRAFÍA DIGITAL CON LIGHTROOM
En línia, Matrícula oberta fins a: 1/08/18,
Curs modular TP: ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGÜES (AICL).
En línia, Inici: 9/10/17
Curs modular TP: ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L’APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGÜES (AICL)
En línia, Inici: 9/10/17
Curs: CURS C1.1 (SUFICIÈNCIA) DE VALENCIÀ (GANDIA)
Inici: 10/10/17
Curs: INICIACIÓN AL WINDSURF
Inici: 14/10/17
Curs modular TP: CREACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES PER A L'AULA D’AICL. DISSENY DE SISTEMES D'AVALUACIÓ.
En línia, Inici: 15/10/17
Curs: 60. INGLÉS INTERMEDIO B1.2 (SEGUNDA PARTE)
Inici: 16/10/17
Curs: 58. INGLÉS PRE-INTERMEDIO A2.2 (SEGUNDA PARTE)
Inici: 16/10/17
Curs: 63. FRANCÉS INTERMEDIO B2
Inici: 16/10/17
Curs: 59. INGLÉS INTERMEDIO B1.1 (PRIMERA PARTE)
Inici: 16/10/17
Curs: ADOBE ILLUSTRATOR. NIVEL BÁSICO
Inici: 16/10/17
Curs: PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (MOTOR)
Inici: 16/10/17
Curs: 01.GRECIA ANTIGUA: ARTE Y CULTURA CLÁSICA (I)
Inici: 16/10/17

Cultura i Esport

Curs modular TP: EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES: INCORPORACIÓ DE LA DIMENSIÓ EUROPEA EN L’EDUCACIÓ I ELS PROGRAMES EUROPEUS EN L’ÀMBIT EDUCATIU
En línia, Inici: 18/09/17
Curs modular TP: EL MARC LEGAL DE L’EDUCACIÓ PLURILINGÜE EN LA COMUNITAT VALENCIANA: ELS PROGRAMES DE EDUCACIÓ PLURILINGÜE
En línia, Inici: 18/09/17
Curs modular TP: EL MARC LEGAL DE L’EDUCACIÓ PLURILINGÜE EN LA COMUNITAT VALENCIANA: ELS PROGRAMES DE EDUCACIÓ PLURILINGÜE
En línia, Inici: 25/09/17
Curs modular TP: ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L’APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES
En línia, Inici: 2/10/17
Curs: APROXIMACIÓN AL CINE Y A SUS CREADORES (LUNES)
Inici: 2/10/17
Curs: APROXIMACIÓN AL CINE Y A SUS CREADORES (MARTES)
Inici: 3/10/17
Curs: MATERIALES, TÉCNICAS Y POÉTICAS. ARTISTA INVITADO RAFA CALDUCH
Inici: 3/10/17
Curs: DEPORTES DE EQUIPO: FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS
Inici: 4/10/17
Curs: APROXIMACIÓN AL CINE Y A SUS CREADORES (JUEVES)
Inici: 5/10/17
Curs: ARTES MARCIALES: FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS
Inici: 5/10/17
Curs modular TP: ECOLOGÍA POLÍTICA Y SISTEMAS DE TRANSICIÓN SOCIAL
Inici: 6/10/17
Curs: PHOTOSHOP AVANZADO Y FOTOGRAFÍA DIGITAL
Inici: 6/10/17
Curs: FOTOGRAFÍA DIGITAL CON LIGHTROOM
En línia, Matrícula oberta fins a: 1/08/18,
Curs modular TP: ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L’APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGÜES (AICL)
En línia, Inici: 9/10/17
Curs: INICIACIÓN AL WINDSURF
Inici: 14/10/17
Curs: 50. INICIACIÓN A LA ESCULTURA
Inici: 16/10/17
Curs: FITNESS: ENTRENAMIENTO EN GIMNASIO
Inici: 16/10/17
Curs modular TP: GESTIÓN DE EMPRESAS DEPORTIVAS
Inici: 16/10/17
Curs: 51. PINTURA: NIVEL INICIACIÓN
Inici: 16/10/17
Curs: 03. ARQUITECTURA PARA VIAJEROS I
Inici: 16/10/17
Curs: DEPORTES DE MOTOR: TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN SEGURA Y DINÁMICA DEL AUTOMÓVIL
Inici: 16/10/17
Curs: 65. CONCEPTOS BÁSICOS DE SUELO PÉLVICO FEMENINO: MEJORAR COMBATIR LA INCONTINENCIA URINARIA (GRUPO A)
Inici: 16/10/17
Curs: 60. INGLÉS INTERMEDIO B1.2 (SEGUNDA PARTE)
Inici: 16/10/17
Curs: 58. INGLÉS PRE-INTERMEDIO A2.2 (SEGUNDA PARTE)
Inici: 16/10/17
Curs: 63. FRANCÉS INTERMEDIO B2
Inici: 16/10/17
Curs: 64. EL CANTO CORAL
Inici: 16/10/17
Curs: APRENDE A SACAR PARTIDO A TABLETS Y MÓVILES (GRUPO B)
Inici: 16/10/17
Curs: DEFENSA PERSONAL (CAMPUS DE ALCOY)
Inici: 16/10/17
Curs: 01.GRECIA ANTIGUA: ARTE Y CULTURA CLÁSICA (I)
Inici: 16/10/17
Curs: 38.APRENDE A SACAR PARTIDO A TABLETS Y MÓVILES (GRUPO A)
Inici: 16/10/17
Curs: 40. ACCESO FÁCIL A RECURSOS EN RED CON LAS APLICACIONES GOOGLE (PARTE 1): GMAIL, CALENDAR Y GOOGLE DRIVE
Inici: 16/10/17
Curs: 59. INGLÉS INTERMEDIO B1.1 (PRIMERA PARTE)
Inici: 16/10/17
Curs: ENFORTIX LA TEUA CINTURA ESCAPULAR I ZONA CERVICAL
Inici: 16/10/17
Curs: PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (MOTOR)
Inici: 16/10/17
Curs: CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN EL SECTOR DEPORTIVO
Inici: 17/10/17
Curs: 08. LA MÚSICA CLÁSICA: REPERTORIO IMPRESCINDIBLE
Inici: 17/10/17
Curs: 11. INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA DE MINDFULNESS (ATENCIÓN PLENA): UN PROGRAMA PSICOEDUCATIVO DE MANEJO DE ESTRÉS Y DESARROLLO SALUDABLE (GRUPO A)
Inici: 17/10/17
Curs: 15. TALLER DE LECTURA I
Inici: 17/10/17
Curs: 43. INTERNET ÚTIL INICIACIÓN
Inici: 17/10/17
Curs: 09.COCINA Y SALUD
Inici: 17/10/17
Curs: 14.DESENMASCARANDO LA LENGUA Y LA CULTURA CHINA
Inici: 17/10/17
Curs: 45. FOTOGRAFÍA DIGITAL II: COMO MEJORAR TUS FOTOS Y TÉCNICAS AVANZADAS
Inici: 17/10/17
Curs: 13. CONOCE LOS MUSEOS, VISITA PRESENCIAL (EN PERSONA) Y VIRTUAL (ON LINE)
Inici: 17/10/17
Curs: 12.TALLER DE MEMORIA: ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MEJORAR LA MEMORIA
Inici: 17/10/17
Curs: 52 PINTURA: NIVEL AVANZADO
Inici: 17/10/17
Curs: 44. FOTOGRAFÍA DIGITAL I: COMO USAR LA CÁMARA (GRUPO B)
Inici: 17/10/17
Curs: 56.INGLÉS BÁSICO A1
Inici: 17/10/17
Curs: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y USO DEL DESA
Inici: 18/10/17
Curs: 24.LITERATURA Y CINE EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
Inici: 18/10/17
Curs: 23.EMOCIONES, EMPATÍA Y FELICIDAD: ESCUCHANDO NUESTRO CEREBRO
Inici: 18/10/17
Curs: 23. EL PODER DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CLAVES PARA INTERPRETAR LAS NOTICIAS
Inici: 18/10/17

Gestió

Curs: LA NOVA GESTIÓ DELS SERVICIS PÚBLICS LOCALS DERIVADA DEL NOU RÈGIM JURÍDIC DE LA LLEI 40/2015 I LA LLEI 27/2013
En línia, Inici: 15/09/17
Curs modular TP: Válvulas en los sistemas de distribución de agua
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Análisis de la calidad del agua con EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Análisis de redes de saneamiento con SWMM
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Indicadores de gestión con Sigma
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Evaluación y control de pérdidas de agua en redes urbanas
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs: INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES Y GEOPORTALES (WEB MAPPING)
En línia, Matrícula oberta fins a: 1/06/18,
Curs: MANAGEMENT OF PERSONAL CAPABILITIES AND CREATIVITY
En línia, Inici: 18/09/17
Curs: BASES DE DATOS ESPACIALES: POSTGIS 2
En línia, Matrícula oberta fins a: 1/06/18,
Curs modular TP: MODELOS MULTICRITERIO APLICADOS A LA GESTIÓN DE CARTERAS
En línia, Inici: 25/09/17
Curs: IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FILAMENTOSAS EN FANGOS ACTIVOS
En línia, Inici: 26/09/17
Curs: INTELIGENCIA EMOCIONAL ¿QUÉ ES?
En línia, Inici: 26/09/17
Curs: CURS D'INICIACIÓ AL MÓN DE L'EMPRESA (9ª ED. CÀTEDRA CULTURA DIRECTIVA I EMPRESARIAL)
Inici: 28/09/17
Curs: TRABAJAR EN EL EXTRANJERO
Inici: 28/09/17
Curs modular TP: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
En línia, Inici: 29/09/17
Curs modular TP: LA ESTRATEGIA EN EL MARKETING
En línia, Inici: 29/09/17
Curs modular TP: TÁCTICA Y OPERATIVA EN EL MARKETING
En línia, Inici: 29/09/17
Curs modular TP: INTERNACIONALIZACIÓN EN EL MARKETING
En línia, Inici: 29/09/17
Curs modular TP: AUDITORÍA EN EL MARKETING
En línia, Inici: 29/09/17
Curs modular TP: FUNDAMENTOS DEL MARKETING
En línia, Inici: 29/09/17
Curs modular TP: CREACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS VIRTUALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs modular TP: MARKETING Y REDES SOCIALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs modular TP: CREACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS VIRTUALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs modular TP: MARKETING Y REDES SOCIALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs modular TP: TV-FISCALIDAD INMOBILIARIA
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN DE INTANGIBLES
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-DERECHO INMOBILIARIO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-SOSTENIBILIDAD URBANA: EDIFICACIÓN Y CIUDAD
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN PARA LA CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE TASACIONES
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-MODELOS ECONOMÉTRICOS DE VALORACIÓN
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN PERICIAL
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-EL MERCADO INMOBILIARIO NACIONAL
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: MÓDULO GENERAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA E INSTALACIONES RADIACTIVAS Y NUCLEARES
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN Y TASACIÓN DE OBRAS DE ARTE
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-EL MERCADO INTERNACIONAL DE OBRAS DE ARTE
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-METODOS DE VALORACION DE EMPRESAS
En línia, Inici: 2/10/17
Curs: CASOS DE ÉXITO Y BUENAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ESPAÑA.
Inici: 2/10/17
Curs modular TP: VALORACIÓN DEL SUELO URBANO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1
Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN DEL AGUA DE RIEGO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACION RURAL, SEGUN LA LEY DEL SUELO TRLS2/2008
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-TASACIÓN INMOBILIARIA URBANA
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-CATASTRO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-ÉTICA DE LA VALORACIÓN
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: EL MERCADO INMOBILIARIO NACIONAL
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-TEORIA DE LOS PRECIOS Y LOS MERCADOS
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-CONSTRUCCIÓN
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN CATASTRAL: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: ÉTICA DE LA VALORACIÓN
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN DEL SUELO URBANO SEGÚN EL REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
En línia, Inici: 2/10/17

Enginyeria

Curs modular TP: Programación con Toolkit de EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Gestión de la demanda
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Hidráulica Básica
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Válvulas en los sistemas de distribución de agua
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Estaciones de Bombeo
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Análisis de redes de agua con EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Dimensionado de redes hidráulicas con epanet
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Contadores de agua
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Transitorios hidráulicos en sistemas a presión con Allievi
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Selección, dimensionado y utilización de válvulas con EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Análisis de la calidad del agua con EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Diseño de sistemas de protección frente a transitorios hidráulicos mediante el programa Allievi
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Aplicaciones típicas del programa Allievi: Casos prácticos
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Análisis de redes de saneamiento con SWMM
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Indicadores de gestión con Sigma
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Gestión patrimonial de infraestructuras
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: Evaluación y control de pérdidas de agua en redes urbanas
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: Modelación avanzada de redes con EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES: INCORPORACIÓ DE LA DIMENSIÓ EUROPEA EN L’EDUCACIÓ I ELS PROGRAMES EUROPEUS EN L’ÀMBIT EDUCATIU
En línia, Inici: 18/09/17
Curs modular TP: EL MARC LEGAL DE L’EDUCACIÓ PLURILINGÜE EN LA COMUNITAT VALENCIANA: ELS PROGRAMES DE EDUCACIÓ PLURILINGÜE
En línia, Inici: 18/09/17
Curs: CONTROL DIGITAL DE MOTORES ELÉCTRICOS: DISEÑO E IMPLEMENTACION_OL_17_18
En línia, Matrícula oberta fins a: 31/05/18,
Curs: CONTROLADORES DIGITALES DE SEÑAL: INTRODUCCIÓN A LA FAMILIA C2000 TEXAS. PROCESADOR TMS320F2833X_OL_17_18
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs modular TP: EL MARC LEGAL DE L’EDUCACIÓ PLURILINGÜE EN LA COMUNITAT VALENCIANA: ELS PROGRAMES DE EDUCACIÓ PLURILINGÜE
En línia, Inici: 25/09/17
Curs: IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FILAMENTOSAS EN FANGOS ACTIVOS
En línia, Inici: 26/09/17
Curs: LAS INDUSTRIAS DE LOS ZUMOS
Inici: 29/09/17
Curs: CATIA V5 - SÓLIDOS
Inici: 29/09/17
Curs: INGENIERÍA DEL SOFTWARE APLICADO A LOS SISTEMAS EMBEBIDOS_OL_17_18
En línia, Matrícula oberta fins a: 15/06/18,
Curs modular TP: FUNDAMENTOS DEL MARKETING
En línia, Inici: 29/09/17
Curs modular TP: CREACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS VIRTUALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs modular TP: MARKETING Y REDES SOCIALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs modular TP: CREACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS VIRTUALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs modular TP: MARKETING Y REDES SOCIALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs: CYPE: INSTALACIONES Y PRESUPUESTOS
Inici: 2/10/17
Curs modular TP: VALORACIÓN DEL SUELO URBANO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN DEL SUELO URBANO SEGÚN EL REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L’APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES
En línia, Inici: 2/10/17
Curs: VISUAL BASIC .NET: INICIACION CON ORIENTACION AL TELECONTROL Y MONITORIZACION DE ENERGIAS RENOVABLES_OL_17_18
En línia, Matrícula oberta fins a: 31/05/18,
Curs modular TP: TV-VALORACIÓN DE INTANGIBLES
En línia, Inici: 2/10/17
Curs modular TP: MÓDULO GENERAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA E INSTALACIONES RADIACTIVAS Y NUCLEARES
En línia, Inici: 2/10/17
Jornada: MODELADO Y SIMULACIÓN EN EDAR: LYNX ASM1 Y WEST
Inici: 4/10/17, Lloc on s’imparteix: València
Web de l’esdeveniment
Curs: COMUNICACIONES INDUSTRIALES APLICADAS (IOT) MEDIANTE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS_OL_17_18
En línia, Matrícula oberta fins a: 31/08/18,
Jornada: DESARROLLO PROYECTOS FOTOVOLTAICOS GRAN ESCALA EN MÉXICO
Inici: 5/10/17, Lloc on s’imparteix: València
Curs: CURSO PRÁCTICO DE MODELADO Y SIMULACIÓN EN EDAR: LYNX ASM1 Y WEST
Inici: 5/10/17
Curs: BIOPOLÍMEROS NATURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS
Inici: 5/10/17
Curs: SISTEMAS EMBEBIDOS AVANZADOS. DUAL CORE TMS320F28379D_OL_17_18
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs: PHOTOSHOP AVANZADO Y FOTOGRAFÍA DIGITAL
Inici: 6/10/17
Curs: CURSO BASICO AUTOCAD 2017 2D
Inici: 6/10/17
Curs modular TP: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS ORGANIZACIONES
En línia, Inici: 9/10/17
Curs modular TP: ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L’APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGÜES (AICL)
En línia, Inici: 9/10/17
Curs: TÉCNICO EXPERTO EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN INSTALACIONES NUCLEARES
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/11/17,
Curs: TÉCNICO EXPERTO EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN INSTALACIONES RADIACTIVAS
En línia, Matrícula oberta fins a: 26/01/18,

TIC i Aplicacions Informàtiques

Curs modular TP: Programación con Toolkit de EPANET
En línia, Matrícula oberta fins a: 30/06/18,
Curs: Android: Fundamentos de Programación
En línia, Inici: 18/09/17
Curs: BASES DE DATOS ESPACIALES: POSTGIS 2
En línia, Matrícula oberta fins a: 1/06/18,
Curs: INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES Y GEOPORTALES (WEB MAPPING)
En línia, Matrícula oberta fins a: 1/06/18,
Curs modular TP: Herramientas Gestión de Proyectos Android
En línia, Inici: 20/09/17
Curs: INTRODUCCIÓN A UNITY
En línia, Inici: 21/09/17
Curs modular TP: INTRODUCCIÓN A IOS
En línia, Inici: 21/09/17
Curs modular TP: INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE WEBAPPS
En línia, Inici: 21/09/17
Curs: INTRODUCCIÓN A UWP-XAMARIN
En línia, Inici: 21/09/17
Curs modular TP: TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE NEGOCIO
En línia, Inici: 21/09/17
Curs modular TP: FUNDAMENTOS DEL MARKETING
En línia, Inici: 29/09/17
Curs: CATIA V5 - SÓLIDOS
Inici: 29/09/17
Curs modular TP: CREACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS VIRTUALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs modular TP: MARKETING Y REDES SOCIALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs modular TP: CREACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS VIRTUALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs modular TP: MARKETING Y REDES SOCIALES
En línia, Inici: 1/10/17
Curs: ADOBE PHOTOSHOP. NIVEL BÁSICO
Inici: 2/10/17
Curs: FOTOGRAFÍA DIGITAL CON LIGHTROOM
En línia, Matrícula oberta fins a: 1/08/18,
Curs: CURSO BASICO AUTOCAD 2017 2D
Inici: 6/10/17
Curs: MODELOS DE GESTIÓN Y MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
En línia, Inici: 9/10/17
Curs modular TP: COMUNICACIÓN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA
En línia, Inici: 9/10/17
Curs modular TP: AMPLIACION PROYECTO-DISPOSITIVOS MOVILES-ANDROID
En línia, Inici: 10/10/17
Curs modular TP: PROYECTO MASTER-DISPOSITIVOS MOVILES
En línia, Inici: 10/10/17
Curs modular TP: AMPLIACION PROYECTO-DISPOSITIVOS MOVILES-CMU
En línia, Inici: 10/10/17
Curs: 38.APRENDE A SACAR PARTIDO A TABLETS Y MÓVILES (GRUPO A)
Inici: 16/10/17
Curs: CURSO ONLINE DE PROGRAMACIÓN EN ANDROID
En línia, Matrícula oberta fins a: 31/12/17,
Curs: 40. ACCESO FÁCIL A RECURSOS EN RED CON LAS APLICACIONES GOOGLE (PARTE 1): GMAIL, CALENDAR Y GOOGLE DRIVE
Inici: 16/10/17
Curs: AUTODESK INVENTOR 2018 (CURSO CERTIFICADO POR AUTODESK)
Inici: 16/10/17
Curs: CURSO ONLINE DE DESARROLLO JEE CON JSF, HIBERNATE Y SPRING
En línia, Matrícula oberta fins a: 31/08/18,
Curs: APRENDE A SACAR PARTIDO A TABLETS Y MÓVILES (GRUPO B)
Inici: 16/10/17
Curs: CURSO DE BOLSA Y ANÁLISIS TÉCNICO
Inici: 16/10/17
Curs: CURSO INTENSIVO AUTOCAD 2D - 3D
Inici: 16/10/17
Curs: CURSO ONLINE DE JAVA EN EL ENTORNO DE DESARROLLO ECLIPSE
En línia, Matrícula oberta fins a: 31/08/18,
Curs: CURSO ONLINE DE DESARROLLO MÓVIL MULTI-PLATAFORMA CON JQUERY MOBILE Y PHONEGAP
En línia, Matrícula oberta fins a: 31/08/18,
Curs: ADOBE ILLUSTRATOR. NIVEL BÁSICO
Inici: 16/10/17
Curs: CURSO ONLINE DE DISEÑO DE PÁGINAS WEB CON DREAMWEAVER Y PHOTOSHOP
En línia, Matrícula oberta fins a: 31/12/17,
Curs: CURSO ONLINE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS CON WINDOWS POWERSHELL
En línia, Matrícula oberta fins a: 31/12/17,
Curs: CURSO ONLINE PRÁCTICO DE PROTECCIÓN, PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
En línia, Matrícula oberta fins a: 31/12/17,
Curs: 43. INTERNET ÚTIL INICIACIÓN
Inici: 17/10/17
Curs modular TP: SISTEMA OPERATIVO
Inici: 17/10/17
Curs: 45. FOTOGRAFÍA DIGITAL II: COMO MEJORAR TUS FOTOS Y TÉCNICAS AVANZADAS
Inici: 17/10/17
Curs: 44. FOTOGRAFÍA DIGITAL I: COMO USAR LA CÁMARA (GRUPO B)
Inici: 17/10/17
Curs modular TP: DISEÑO GRÁFICO
Inici: 18/10/17
Curs: 23. EL PODER DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CLAVES PARA INTERPRETAR LAS NOTICIAS
Inici: 18/10/17
Curs: AUTOCAD 2018 (CURSO CERTIFICADO POR AUTODESK)
Inici: 19/10/17
Curs: 46.MANEJO DE UN ORDENADOR Y OFIMÁTICA: INICIACIÓN BÁSICA
Inici: 19/10/17
Curs: COMUNICACIONES ETHERNET CON PANTALLAS KTP Y AUTÓMATAS S7-1200
Inici: 20/10/17
Curs modular TP: NUEVAS TENDENCIAS EN MARKETING
Inici: 20/10/17
Curs modular TP: FUNDAMENTOS DE MATERIALES POLIMÉRICOS, PROCESO DE INYECCIÓN Y DEFECTOLOGIA
Inici: 20/10/17
Curs modular TP: INTRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES POLIMÉRICOS EMPLEADOS EN INYECCIÓN DE PLÁSTICO
Inici: 20/10/17
Curs modular TP: EL MARKETING DENTRO DE LA EMPRESA
Inici: 20/10/17

 

<< Vegeu tots els cursos i jornades >>Acceso a la Intranet Elige la UPV
Cursos de matrícula flexible
Notícies