Curs

CAMPS MAGNÈTICS D'INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES I EL SEU CÀLCUL I REPRESENTACIÓ AMB CRMAG

online

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 04/11/19 fins al 30/06/20

(Matrícula oberta)

Data de matrícula

Preinscripció des del 19/09/19
Matrícula oberta des del 08/10/19 17:50 fins al 16/05/20 09:00


Durada

Disposareu de 45 dies per realitzar l'activitat.
25 hores a distància
2,5 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

Online
VALÈNCIA

Objectius

Millorar la seua comprensió sobre la relació entre instal·lacions elèctriques i camps magnètics.
Predir qualitativament les zones d'influència previsibles d'una instal·lació.
Plantejar opcions adequades per disminuir la influència magnètica de les instal·lacions elèctriques.
Calcular (utilitzant el programa CRMag) els valors d'intensitat de camp produïts per una instal·lació.
Analitzar la influència d'una instal·lació sobre els elements o locals pròxims, a partir dels resultats obtinguts amb el programa CRMag.
Completar els informes sobre camp magnètic que la reglamentació actual exigeix en els projectes d'instal·lacions d'alta tensió.

Horari

INTERNET

Preu

150 €
150,00 € - Público en general
100,00 € - Personal UPV
100,00 € -Alumno UPV
100,00 € -Alumni UPV PLUS o AAA UPV
100,00 € - DesempleadosTemes a desenvolupar

Camps magnètics creats per corrents elèctrics.
Interacció dels camps magnètics de baixa freqüència amb els éssers vius.
Límits admissibles de la intensitat de camp magnètic sobre les persones: Normes i recomanacions.
Reducció dels valors d'intensitat de camp magnètic en instal·lacions industrials.
El programa CRMag: abast i limitacions.
Instal·lació i ús del programa CRMag.
Desenrotllament de casos d'aplicació.
Proposta de casos a desenvolupar pels alumnes.

Més informació

Acció formativa dirigida a:

Tècnics titulats competents en instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió.
Alumnes cursant els últims cursos dels graus que habiliten per a l'exercici professional citat en el punt anterior.
Professionals que desenrotllen la seua activitat en l'àmbit de les instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió.
Altres tècnics i professionals relacionats amb el projecte, muntatge, manteniment o supervisió d'instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió.

Metodologia didàctica:

Vídeos i presentacions online. Exàmens i exercicis d'autoavaluació. Altres documents de text complementaris. S'atenen consultes per email i s'envien notificacions a l'alumnat a través del portal de formació.

Coneixements previs necessaris:

Es requereix formació tècnica en instal·lacions elèctriques (grau d'enginyeria elèctrica, grau d'enginyeria de tecnologies industrials o titulacions equivalents) o formació en altres titulacions tècniques que guarden relació amb les instal·lacions elèctriques en els edificis. També s'admetran alumnes dels últims cursos d'aquestes carreres (a falta de 60 crèdits per acabar). Adequat també per a professionals relacionats amb les instal·lacions elèctriques.

Altra informació

Cada alumne rebrà un descompte per a l'adquisició d'una llicència indefinida d'ús del programa CRMag, desenvolupat pels professors del curs. En el curs, els alumnes poden llegir instruccions i veure vídeos d'ús del programa, així com respondre preguntes per a comprovar el seu aprenentatge.

Responsable d'activitat

Carlos Roldan Porta

Professorat

espacioCarlos Roldan Blay
espacioCarlos Roldan Porta

Contacte

Correu electrònic

Carlos Roldan Blay

Promogut per

DPTO. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

Condicions específiques

Tutories:
Les consultes dels alumnes a través de fòrums, correu electrònic, correu intern seran ateses de dilluns a divendres dins d'un termini no superior a les 24h. Les consultes realitzades durant dissabtes, diumenges i festius nacionals a Espanya, seran ateses en un període de 24h a partir del següent dia laborable.

Les consultes realitzades pels alumnes durant el període de vacances estivals a Espanya (de l'1 al 31 d'agost), s'atendran a partir del dia 1 de setembre.

imagen separador
Inscripció Online

Compartir:

Visita altres cursos relacionats amb ...

 Camp magnètic,  alta tensió,  instal·lació elèctrica,  impacte ambiental

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL