Curs

CURS C1.1 (SUFICIÈNCIA) DE VALENCIÀ

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 24/09/18 fins al 05/12/18

Data de matrícula

Matrícula tancada des del 14/09/18 14:00


Durada

40 hores presencials, 20 hores a distància
6 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

CAV d'Alcoi
ALCOI

Objectius

Que l'aprenent / usuari puga utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

Horari

VESPRADA

Les classes presencials són dilluns i dimecres, de 16 a 18 h. Període de les classes presencials: del 24/09/18 al 05/12/18, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar. Sessions: - setembre: 24, 26 - octubre: 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29, 31 - novembre: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 - desembre: 3, 5

Preu

20 €
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
80,00 € - Público en general

MATRÍCULA: Del 23 de julio de 2018 (9:00) al 14 de septiembre de 2018 (14:00)Temes a desenvolupar

Aquest curs és BIMODAL i combina dues modalitats d'ensenyament-aprenentatge. Consegüentment, hi ha dos
grups d'alumnes:

GRUP 1: SEMIPRESENCIAL (ALCOI): 40 hores presencials + 20 hores de treball autònom en línia.
GRUP 2: POLICONNECTA (TOTS ELS CAMPUS): 40 hores en línia a través de Policonnecta + 20 hores de
treball autònom en línia.

Tanmateix, els continguts que s'hi tracten són els mateixos.

En el curs es tracten continguts corresponents a normativa lingüística, sociolingüística, comprensió i
interacció oral, i comprensió i interacció escrita.
En concret:

a) Normativa lingüística. Coneixements avançats de:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.

b) Sociolingüística
Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.

c) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

d) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.

Més informació

Acció formativa dirigida a:

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col·lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).

Metodologia didàctica:

Aquest curs és bimodal, combina dues metodologies d'ensenyament-aprenentatge i, consegüentment, hi ha dues modalitats d'alumnes, segons s'acullen a l'una o a l'altra:
a. Grup modalitat semipresencial: hi ha 40 hores de classe presencial, en què es tracten continguts de normativa lingüística i s'hi treballa especialment la comprensió i la interacció orals. A més, 20 hores de treball autònom en línia a través de PoliformaT.
b. Grup modalitat Policonnecta: treball completament en línia. Els alumnes segueixen les 40 hores de classe presencial mitjançant l'eina Policonnecta, i fan, a més, 20 h de treball autònom a través de PoliformaT. Cal que l'ordinador dels alumnes tinga càmera i micròfon, per a intervenir a classe.
En ambdues modalitats hi ha tasques d'expressió escrita i d'expressió oral dividides per col·lectius (PAS, PDI o estudiants), obligatòries, adaptades a les característiques i les necessitats de cadascun d'aquests col·lectius, i amb la intenció de proporcionar-los coneixements i habilitats per a incorporar el valencià a les seues tasques quotidianes dins de la UPV (tasques administratives, informàtiques i d'atenció al públic; docència i investigació; estudis).

Coneixements previs necessaris:

Per accedir al curs de C1.1 (Suficiència) cal tenir el certificat competències del nivell B2 Intermedi (expedit per la UPV, per altres universitats o per les escoles oficials d'idiomes) o bé disposar del certificat d'aprofitament del curs B2.2.

Altra informació

S'expedirà un CERTIFICAT D'APROFITAMENT del curs, on constarà la durada del curs, sempre que no s'hagen produït més de 8 hores de faltes a les classes presencials i s'hagen fet les tasques corresponents a les 20 hores d'autoformació.
Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica spnl.cursos@upv.es"

Responsable d'activitat

Vicerrector/a Responsabilidad Social y Cooperación

Professorat

espacioRafael Medina Martínez

Contacte

Adreça web

www.upv.es/spnl

Correu electrònic

cav-vera@upv.es

Promogut per

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Visita altres cursos relacionats amb ...

 valencià C1,  valencià suficiència (C1),  català C1,  català suficiència (C1)

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:Cursos de matrícula flexible Formación online de la UPV
Notícies: