Curso

CURSO C1.1 (SUFICIENCIA) BIMODAL

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 25/09/17 al 11/12/17

Fecha de matrícula

Preinscripción desde el 21/07/17
Matrícula desde el 22/08/17 20:19


Duración

40 horas presenciales, 20 horas a distancia
6 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

CAV, a Alcoi
ALCOI

Objetivos

- Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i ser capaç de produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.
- Practicar la comprensió i l’expressió oral, per tal d’expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions.
- Practicar la comprensió i l’expressió escrita, per tal de produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Horario

TARDE

Les classes presencials són dilluns i dimecres de 16 a 18 hores. Període de les classes presencials: del 25/09/17 al 11/12/17, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar. Sessions: - setembre: 25, 27 - octubre: 2, 4, 11, 16, 18, 23, 25, 30 - novembre: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 - desembre: 4, 11

Precio

20 €
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS
0,00 € - Personal UPV
80,00€ - Público en generalTemas a desarrollar

Aquest curs és BIMODAL i combina dues modalitats d'ensenyament-aprenentatge. Consegüentment, hi ha dos grups d'alumnes:


GRUP 1: SEMIPRESENCIAL (ALCOI): 40 hores presencials + 20 hores de treball autònom en línia.

GRUP 2: POLICONNECTA (TOTS ELS CAMPUS): 40 hores en línia a través de Policonnecta + 20 hores de treball autònom en línia

Tanmateix, els continguts que s'hi tracten són els mateixos.

En el curs es tracten continguts corresponents a normativa lingüística, sociolingüística, comprensió i interacció oral, i comprensió i interacció escrita.

En concret:

a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L’accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L’article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.

b) Sociolingüística:

Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.

c) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d’expressar-se amb textos clars i amb l’adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l’estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

d) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l’ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.Más información

Acción formativa dirigida a:

Grup 1 - semipresencial: PAS, PDI, estudiants i Alumni de la UPV del campus d'Alcoi (màxim 15 alumnes)

Grup 2 - Policonnecta: PAS, PDI, estudiants i Alumni de la UPV de tots els campus, amb preferència per als col·lectius del campus d'Alcoi (màxim 15 alumnes)

Metodología didáctica:

Aquest curs és bimodal, combina dues metodologies d’ensenyament-aprenentatge i, consegüentment, hi ha dues modalitats d’alumnes, segons s’acullen a l’una o a l’altra:

a. Grup modalitat semipresencial: hi ha 40 hores de classe presencial, en què es tracten continguts de normativa lingüística i s’hi treballa especialment la comprensió i la interacció orals. A més, 20 hores de treball autònom en línia a través de PoliformaT.

b. Grup modalitat Policonnecta: treball completament en línia. Els alumnes segueixen les 40 hores de classe presencial mitjançant l’eina Policonnecta, i fan, a més, 20 h de treball autònom a través de PoliformaT. Cal que l’ordinador dels alumnes tinga càmera i micròfon, per a intervenir a classe.


En ambdues modalitats hi ha tasques d’expressió escrita i d’expressió oral dividides per col·lectius (PAS, PDI o estudiants), obligatòries, adaptades a les característiques i les necessitats de cadascun d’aquests col·lectius, i amb la intenció de proporcionar-los coneixements i habilitats per a incorporar el valencià a les seues tasques quotidianes dins de la UPV (tasques administratives, informàtiques i d’atenció al públic; docència i investigació; estudis).

Conocimientos de acceso:

Conocimientos previos necesarios:

Cal superar una prova de nivell, corresponent a les competències lingüístiques del nivell anterior (B2 Intermedi), que es farà en línia a través de PoliformaT abans del dia que comence el curs.

Otra información

S’expedirà un CERTIFICAT D'APROFITAMENT del curs, on constarà la durada del curs, sempre que no s’hagen produït més de 8 hores de faltes a les classes presencials i s’hagen fet les tasques corresponents a les 20 hores d'autoformació.

Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica spnl.cursos@upv.es

Responsable de actividad

Vicerrector/a Responsabilidad Social y Cooperación

Profesorado

espacioRafael Medina Martínez

Contacto

Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

spnl.cursos@upv.es

Promovido por

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


Condiciones

Condiciones generales

Consulte las Condiciones generales de la actividad.

imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Visita otros cursos relacionados con...

 valencià C1,  català C1

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:Masteres y Titulos Propios UPV Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Noticias:

Curso “Estrategia, innovación y rendición de cuentas en la Administración Pública” homologado po....

El curso cuenta con la homologación oficial del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) lo que garantiza que la formación cumple ...