Course

CURSO C1.1 (SUFICIENCIA) DE VALENCIANO (GANDIA)

Basic data

Start and end dates

Since 9/30/19 to 12/9/19

Registration Date

Registration since 7/23/19 9:00 AM


Duration

40 classroom hours, 20 online hours
6 Credits ECTS

Venue

UPV
GANDIA

Objectives

Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

When

MORNING

Les classes presencials són dilluns i dimecres de 9 a 11 hores. Període de les classes presencials: del 30/09/2019 al 09/12/2019, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar. Sessions: - setembre: 30 - octubre: 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28, 30 - novembre: 4, 6, 11,13, 19, 21, 26, 28 - desembre: 2, 4, 9

Fee

20 €
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
80,00 € - Público en generalContents

a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.
Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.

b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

c) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.

More information

Objetives:

El PAS, el PDI, els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV del campus de Gandia.

Require Knowledge:

El primer dia de classe, els alumnes han de fer una prova de nivell.

Other information

S'expedirà un CERTIFICAT D'APROFITAMENT del curs, on constarà la durada del curs, sempre que no s'hagen produït més de 8 hores de faltes a les classes presencials i s'hagen fet les tasques corresponents a les 20 hores d'autoformació.
Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica spnl.cursos@upv.es

Responsible of activity

Vicerrector/a Responsabilidad Social y Cooperación

Speakers

espacioJosepa Costa Murcia

Contact

Web address

www.upv.es/spnl

Promoted by

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


Conditions

General conditions

Please read General Conditions of the activity.

imagen separador
Registration Online

Compartir:

Visit other events related to ...

 valencià C1,  valencià suficiència,  valencià mitjà

Imagen espacio Imagen espacio
Registration Online

Compartir:Masteres y Titulos Propios UPV Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
News: