Course

CURSO C2.1 (SUPERIOR) DE VALENCIANO (ALCOI)

Basic data

Start and end dates

Since 9/30/19 to 12/9/19

Registration Date

Closed registration since 9/18/19 10:00 AM


Duration

40 classroom hours, 20 online hours
6 Credits ECTS

Venue

UPV
ALCOI

When

MORNING

Dilluns i dimecres, 10.30 - 12.30 h Període de les classes presencials: del 30/09/19 al 09/12/19, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar Sessions: setembre: 30 octubre: 2, 7, 14, 16, 21, 23, 38, 30 novembre: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 desembre: 2, 4

Fee

20 €
0,00 € - PAS UPV
0,00 € - Profesor UPV
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV
80,00 € - Público en generalContents

a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.
Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.

b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

c) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.

More information

Responsible of activity

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Speakers

espacioJosep Miquel Molina Puerto

Contact

Web address

www.upv.es/spnl

Promoted by

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN


Conditions

General conditions

Please read General Conditions of the activity.

imagen separador
Registration Online inactive Closed Online Registration

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Registration Online inactive Closed Online Registration

Compartir:Masteres y Titulos Propios UPV Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
News: