Curso

CURSO C2.1 (SUPERIOR) DE VALENCIANO (ALCOI)

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 24/09/18 al 5/12/18

Fecha de matrícula

Matrícula cerrada desde el 14/09/18 14:00


Duración

40 horas presenciales, 20 horas a distancia
6 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

per determinar
ALCOI

Horario

MAÑANA

Dilluns i dimecres, 10.30 - 12.30 h Període de les classes presencials: del 24/09/18 al 17/12/18, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar Sessions: - setembre: 24, 26 - octubre: 1, 3, 24, 29, 31 - novembre: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 - desembre: 3, 5, 10, 12, 17

Precio

20 €
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
80,00 € - Público en general

MATRÍCULA: Del 23 de julio de 2018 (9:00) al 14 de septiembre de 2018 (14:00)Temas a desarrollar

a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.
Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.

b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

c) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.

Más información

Responsable de actividad

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Profesorado

espacioJosep Miquel Molina Puerto

Contacto

Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

cav-vera@upv.es

Promovido por

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN


Condiciones

Condiciones generales

Consulte las Condiciones generales de la actividad.

imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:Masteres y Titulos Propios UPV Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Noticias:

Curso “Estrategia, innovación y rendición de cuentas en la Administración Pública” homologado po....

El curso cuenta con la homologación oficial del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) lo que garantiza que la formación cumple ...