Curso

CURSO C2.1 (SUPERIOR) DE VALENCIANO EN LÍNEA

online

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 25/09/17 al 10/12/17

Fecha de matrícula

Preinscripción desde el 21/07/17
Matrícula desde el 24/07/17 10:15


Duración

60 horas a distancia
6 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

INTERNET
INTERNET

Objetivos

Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Horario

INTERNET

En línia. Hi haurà una sessió inicial presencial que tindrà lloc el dimecres 27 de setembre de 2017, de 13 a 14.30 h. (aula per confirmar). Aquesta sessió no és obligatòria, però és recomanable.

Precio

20 €
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
No permitido - Público en generalTemas a desarrollar

a) Normativa lingüística. Aspectes avançats de:

Mòdul 1. Essa sorda i essa sonora.
Mòdul 2. L’article definit.
Mòdul 3. Ortografia i pronúncia de les vocals.
Mòdul 4. Les conjuncions. Els adverbis.
Mòdul 5. Usos dels temps verbals.
Mòdul 6. Formació de mots.
Mòdul 7. Falsos sinònims i doblets lèxics.

b) Sociolingüística:

Mòdul 8. Història de la llengua des del s. XVI: crisis i represes.

c) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats per produir escrits complexos (informes, articles d’opinió, etc.), i capacitat capaç de dotar els textos d’una estructura lògica, apropiada i eficaç, que ajuda el lector a trobar i recordar les idees importants.

d) Expressió oral:
- Aprofundiment en la fluïdesa i la correcció.
- Exposicions orals sobre la docència en valencià (PDI), sobre l’atenció al públic en el lloc de treball (PAS), i sobre la finalització dels estudis universitaris (estudiants).

Más información

Acción formativa dirigida a:

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col•lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).

Metodología didáctica:

Conocimientos de acceso:

Conocimientos previos necesarios:

Per accedir al curs de C2.1 (Superior) cal tenir el certificat de competència del nivell C1 Suficiència (expedit per la UPV, per altres universitats, per les escoles oficials d'idiomes o per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) o bé disposar del certificat d'aprofitament del curs C1.2.

Cal emplenar correctament les preguntes sobre el certificat de coneixements de valencià. Si no ho feu, la inscripció no és vàlida. Cal penjar el certificat.

Otra información

S’expedirà un CERTIFICAT D'APROFITAMENT del curs, on constarà la durada d'aquest, sempre que es realitzen les activitats i les tasques obligatòries i s'envien al tutor a través de la plataforma del curs abans de la data indicada.

Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica spnl.cursos@upv.es

Responsable de actividad

Vicerrector/a Responsabilidad Social y Cooperación

Profesorado

espacioDolors Munar Ara

Contacto

Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

spnl.cursos@upv.es

Promovido por

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


Condiciones

Condiciones generales

Consulte las Condiciones generales de la actividad.

imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Visita otros cursos relacionados con...

 valencià superior,  valencià C2,  valencià en línia

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:Masteres y Titulos Propios UPV Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Noticias:

Curso “Estrategia, innovación y rendición de cuentas en la Administración Pública” homologado po....

El curso cuenta con la homologación oficial del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) lo que garantiza que la formación cumple ...