Curs

CURS C2.1 (SUPERIOR) DE VALENCIÀ EN LÍNIA

online

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 26/09/19 fins al 03/12/19

Data de matrícula

Matrícula tancada des del 18/09/19 10:00


Durada

60 hores a distància
6 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

UPV
INTERNET

Horari

INTERNET

En línia

Preu

20 €
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
No permitido - Público en general



Temes a desenvolupar

a) Normativa lingüística. Aspectes avançats de:

Mòdul 1. Essa sorda i essa sonora.
Mòdul 2. L'article definit.
Mòdul 3. Ortografia i pronúncia de les vocals.
Mòdul 4. Les conjuncions. Els adverbis.
Mòdul 5. Usos dels temps verbals.
Mòdul 6. Formació de mots.
Mòdul 7. Falsos sinònims i doblets lèxics.

b) Sociolingüística:

Mòdul 8. Història de la llengua des del s. XVI: crisis i represes.

c) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats per produir escrits complexos (informes, articles d'opinió, etc.), i capacitat capaç de dotar els textos d'una estructura lògica, apropiada i eficaç, que ajuda el lector a trobar i recordar les idees importants.

d) Expressió oral:
- Aprofundiment en la fluïdesa i la correcció.
- Exposicions orals sobre la docència en valencià (PDI), sobre l'atenció al públic en el lloc de treball (PAS), i sobre la finalització dels estudis universitaris (estudiants).

Més informació

Acció formativa dirigida a:

Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos col-lectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).

Coneixements previs necessaris:

Per accedir al curs de C2.1 (Superior) cal tenir el certificat de competència del nivell C1 Suficiència (expedit per la UPV, per altres universitats, per les escoles oficials d'idiomes o per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) o bé disposar del certificat d'aprofitament del curs C1.2.

Aquelles persones el certificat de les quals ha sigut expedit per entitats diferents de la UPV o la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, han d'adjuntar obligatòriament una còpia d'aquest certificat en el procés de matrícula.

Cal emplenar correctament les preguntes sobre el certificat de coneixements de valencià. Si no ho feu, la inscripció no és vàlida

Altra informació

S'expedirà un CERTIFICAT D'APROFITAMENT del curs, on constarà la durada d'aquest, sempre que es realitzen les activitats i les tasques obligatòries i s'envien al tutor a través de la plataforma del curs abans de la data indicada.

Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica apnl.cursos@upv.es

Responsable d'activitat

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Professorat

espacioDolors Munar Ara

Contacte

Adreça web

www.upv.es/spnl

Correu electrònic

Eugeni Albert Alberola Bisbal

Promogut per

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Visita altres cursos relacionats amb ...

 valencià superior,  valencià C2,  valencià en línia

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:



Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: