Mòdul de Títol Propi

ENFOCAMENTS METODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE DE SEGONES LLENGUES

online

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 07/01/20 fins al 12/01/20

Data de matrícula

Preinscripció des del 25/07/19
Matrícula des del 15/05/19 09:00


Durada

10 hores a distància
1 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

Condicions específiques
Hi ha dos períodes de preinscripció:
1) Del 08-05-2019 al 15-05-2019: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI).
2) Del 16-05-2019 a partir de les 09.00 h. fins a cobrir totes les vacants i fins a completar la llista d’espera: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV.

Desde el 6 de maig fins a el 12 de juliol de 2019 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16h a 19h, en el telèfon 673931561 i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV.

Docència en línia
VALÈNCIA

Horari

INTERNET

Preu

11 €
11€ Público en generalTemes a desenvolupar


Més informació

Coneixements d'accés:

La matrícula en esta asignatura o módulo está reservada únicamente a personas que se matricularon en una edición anterior del Título de Experto Universitario en COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA ENSEÑANZA EN VALENCIANO y obtuvieron resultado de no apto en esta asignatura o módulo. Las personas que se matriculan en esta asignatura también se tienen que matricular de la prueba final y de todas aquellas asignaturas o módulos del Título en las cuales hayan obtenido la calificación de no apto en ediciones anteriores.

La matrícula en aquesta assignatura o mòdul està reservada únicament a persones que es van matricular en una edició anterior del Títol d'Expert Universitari en COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ i van obtenir resultat de no apte en aquesta assignatura o mòdul. Les persones que es matriculen en aquesta assignatura també s'han de matricular de la prova final i de totes aquelles assignatures o mòduls del Títol en les quals hagen obtingut la qualificació de no apte en edicions anteriors.

Coneixements previs necessaris:

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Responsable d'activitat

Francesca Romero Forteza

Professorat

espacioJosepa Costa Murcia

Contacte

Correu electrònic

capacitaciovalencia@upv.es

Promogut per

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN

Secretaria

Francesca Romero Forteza (directora)
Josep Àngel Mas Castells (codirector)

Altra informació de contacte

Contacte:
capacitaciovalencia@upv.es


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

Condicions específiques

El periodo de preinscripción de las asignaturas sueltas y de la Prueba Final Extraordinaria permanecerá activo hasta siete días antes del comienzo de la impartición de cada asignatura.

El període de preinscripció de les assignatures soltes i de la Prova Final Extraordinària romandrà actiu fins a set dies abans del començament de la impartició de cada assignatura.

imagen separador
Inscripció Online

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online


Rebre informació

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: