Títol propi

EXPERT UNIVERSITARI EN REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ

online

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 07/01/20 fins al 31/07/20

Data de matrícula

Preinscripció des del 12/04/19
Matrícula des del 17/07/19 09:00


Durada

220 hores a distància
22 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

On-line
INTERNET

Objectius

Aquest títol que capacitarà a l'alumne per a gestionar i resoldre tant processos de regeneració urbana integrals, com la rehabilitació d'edificis d'habitatge col·lectiu construïts en les dècades compreses entre els anys 40 i 80, principalment.
L'objecte és facilitar l'adaptació dels persones vinculades al sector de la construcció, treballant tant per a sector públic i privat, a les exigències administratives i tècniques dels processos de regeneració urbana i rehabilitació d'edificis d'habitatge col·lectiu, en diferents graus i nivells de complexitat.
A escala edifici, en finalitzar l'alumne podrà analitzar les lesions dels edificis, plantejar la intervenció més adequada a cada cas per a solucionar el problema i gestionar el procés de rehabilitació. Així mateix l'alumne serà capaç de valorar les diferents solucions per a trobar que oferisca el nivell de seguretat adequat sent econòmicament competitiva.
A escala urbana, es parteix del convenciment que no pot implementar-se un projecte de regeneració urbana sense al temps assumir la repercussió econòmica, administrativa, social i urbanística que açò implica des d'una perspectiva política i ètica. D'altra banda, tota iniciativa que involucre a tants actors, especialment l'administració, ha de dotar-se d'eines i metodologies que en aquest màster es treballaran.
L'objectiu final és compatibilitzar la formació teòrica amb el càlcul i la resolució de casos pràctics que permeten a l'alumne acabar el curs amb el criteri i recursos para enfrontara a problemes reals.

Horari

INTERNET

Preu

1.200 €
1.200€ (en 10 plazos) Público en general
1.000€ (en 10 plazos) Alumni UPV PLUS o AAA UPV
1.000€ (en 10 plazos) Alumno UPV
1.000€ (en 10 plazos) Personal UPV
1.000€ (en 10 plazos) Desempleados
1.000€ (en 10 plazos) Personas con discapacidad
1.000€ (en 10 plazos) Familias numerosas
1.000€ (en 10 plazos) Víctimas de violencia de género o de acciones terroristas
1.000€ (en 10 plazos) Titulares del “bono IVE”: programa de suscripción a jornadas, cursos y actividades IVE (+ info:http://www.five.es/master-reru/matriculas/)
1.000€ (en 10 plazos) Profesionales empleados, asociados o colegiados en entidades patronas del IVE y/o colaboradoras (+ info:http://www.five.es/master-reru/matriculas/):
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (Generalitat Valenciana), Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV), Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Comunidad Valenciana (CCOAATCV), Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Colegio Oficial de IngenierosResponsable d'activitat

Apolonia Begoña Serrano Lanzarote

Director académico

Adolfo Alonso Durá

Professorat

espacioPablo Carnero Melero
espacioMaria Isabel De Los Rios Ruperez
espacioAlejandra Milagro Garcia-prieto Ruiz
espacioAlicia Llorca Ponce
espacioMiriam Navarro Escudero
espacioLeticia Ortega Madrigal
espacioFrancisco Pla Alabau
espacioEmilio José Sarabia Escrivá
espacioLaura Soto Francés
espacioRafael Ramón Temes Cordovez
espacioSantiago Tormo Esteve
espacioVera Valero Escribano

Més informació

Acció formativa dirigida a:

El títol es dirigix principalment a persones vinculades a l'arquitectura i l'urbanisme i a altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació l'urbanisme

Metodologia didàctica:

La metodologia docent es basa en un model d'educació totalment a distància i amb funcionament asincrònic (en temps diferit) perquè cada alumne puga estudiar al seu propi ritme i sense horaris: des de qualsevol lloc, a qualsevol hora.
L'ensenyament i aprenentatge es desenvolupa a les aules virtuals. Aquestes aules alberguen diferents eines com a fòrums, missatgeria, etc. que permeten la interacció amb docents i assistents, i doten a la formació d'un caràcter bidireccional. Tot això, sumat a les tutories per videoconferència i al seguiment personalitzat, proporciona l'acompanyament docent habitual en cursos presencials.
En la seua doble naturalesa teòric-pràctica, l'ensenyament es desenvolupa a partir d'explicacions dels temes mitjançant vídeos i anotacions, comentaris de lectures especialitzades, estudi de casos, exercicis pràctics i simulacions, així com a través de la direcció de treballs de recerca.

Coneixements d'accés:

-Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o tindre un títol expedit per una institució d'educació superior d'un altre estat de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) .
- Estar en possessió d'un títol universitari d'altres països, degudament legalitzat. La formalització de la legalització es podrà realitzar al llarg de l'any acadèmic de la matrícula, quedant la matrícula en estat d'acceptació provisional fins a la presentació de la mateixa.
- Professionals amb més de 3 anys d'experiència en el sector i amb nivell d'accés a universitat, podran cursar les assignatures i obtindre els certificats corresponents, no podent obtindre la titulació final.

Coneixements previs necessaris:

Coneixements bàsics de construcció

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Altra informació

S'oferixen pràctiques optatives en empreses, 300 hores de pràctiques en més de 70 empreses a triar amb una alta taxa d'ocupabilitat.

Temes a desenvolupar

- INTRODUCCIÓ
- GESTIÓ, INSPECCIÓ I DIAGNÒSTIC EN LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS
- REHABILITACIÓ ENERGÈTICA: Anàlisi energètica dels edificis i millora de l'eficiència energètica dels edificis d'habitatge col·lectiu

Contacte

Adreça web

www.reru.es

Correu electrònic

reru@reru.es

Promogut per

DPTO. DE MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS

Secretaria

Leticia Ortega 961207532

Altra informació de contacte

Contacto: Leticia Ortega Madrigal
Horario de Atención al Público: 9:00-15:00
Teléfono: 667831330
E-Mail: reru@reru.es


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

imagen separador
Inscripció Online

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online


Rebre informació

Compartir:Masteres y Titulos Propios UPV Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: