Títol propi

MÀSTER EN REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I REGENERACIÓ URBANA

online

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 02/09/19 fins al 31/07/20
Fins al 31/07/22 per finalitzar els treballs i altres activitats no lectivas.

Data de matrícula

Matrícula tancada des del 19/09/19 09:00


Durada

780 hores a distància
78 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

On-line
INTERNET

Horari

INTERNET

Preu

3.800 €
3.800€ (en 10 plazos) Público en general
3.200€ (en 10 plazos) Alumni UPV PLUS o AAA UPV
3.200€ (en 10 plazos) Alumno UPV
3.200€ (en 10 plazos) Personal UPV
3.200€ (en 10 plazos) Desempleados
3.200€ (en 10 plazos) Personas con discapacidad
3.200€ (en 10 plazos) Familias numerosas
3.200€ (en 10 plazos) Víctimas de violencia de género o de acciones terroristas
3.200€ (en 10 plazos) Titulares del “bono IVE”: programa de suscripción a jornadas, cursos y actividades IVE (+ info: http://www.five.es/master-reru/matriculas/)
3.200€ (en 10 plazos) Profesionales empleados, asociados o colegiados en entidades patronas del IVE y/o colaboradoras:
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (Generalitat Valenciana), Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV), Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Comunidad Valenciana (CCOAATCV), Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (+ info: http://www.five.es/master-reru/matriculas/)Assignatures

INTRODUCCIÓN A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y REGENERACIÓN URBANA   5 Crèdits ECTS

NORMATIVA Y APLICACIÓN DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA   2,5 Crèdits ECTS

PROCEDIMIENTOS EN LA REGENERACIÓN URBANA   2,5 Crèdits ECTS

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS PARA LA REGENERACIÓN URBANA   2,5 Crèdits ECTS

TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN Y PROSPECCIÓN A LARGO PLAZO   2,5 Crèdits ECTS

ESTRATEGIAS DE LA REGENERACIÓN URBANA   2,5 Crèdits ECTS

BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA   2,5 Crèdits ECTS

DISEÑO DE ESPACIOS URBANOS CON CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES   2,5 Crèdits ECTS

REGENERACIÓN DE ZONAS TURÍSTICAS "MADURAS"   2,5 Crèdits ECTS

PENSAR LA CIUDAD   2,5 Crèdits ECTS

REGENERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS   2,5 Crèdits ECTS

POLÍTICAS ESPACIALES Y MATERIALES DE URBANIZACIÓN INTELIGENTE   2,5 Crèdits ECTS

CRÉDITOS PARTICIPATIVOS EN REGENERACIÓN URBANA   0,5 Crèdits ECTS

PROYECTO FIN DE DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN REGENERACIÓN URBANA   4 Crèdits ECTS

CRÉDITOS PARTICIPATIVOS RERU   0,5 Crèdits ECTS

INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE EDIFICIOS   4 Crèdits ECTS

ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS   4 Crèdits ECTS

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA COLECTIVA   4 Crèdits ECTS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS   1 Crèdits ECTS

GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS   3 Crèdits ECTS

INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS   1,5 Crèdits ECTS

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS   3 Crèdits ECTS

MEJORA DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS   1 Crèdits ECTS

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LOS EDIFICIOS   0,5 Crèdits ECTS

OBTENCIÓN DE SOLICITACIONES EN REHABILITACIÓN. MODELO ESTRUCTURAL   1,5 Crèdits ECTS

EVALUACIÓN DE CARGAS Y CAPACIDAD RESIDUAL RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES   2,25 Crèdits ECTS

INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO   6 Crèdits ECTS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO   2,25 Crèdits ECTS

PROYECTO FIN DE MÁSTER   6 Crèdits ECTS

PRÁCTICAS EN EMPRESA   12 Crèdits ECTS

CRÉDITOS PARTICIPATIVOS EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS   0,5 Crèdits ECTS


Responsable d'activitat

Apolonia Begoña Serrano Lanzarote

Director académico

Adolfo Alonso Durá

Professorat

espacioAna Isabel Almerich Chulia
espacioAdolfo Alonso Durá
espacioEva María Álvarez Isidro
espacioDiego Álvarez Sánchez
espacioEnrique Augusto Argente Daroqui
espacioSilvia Bronchales Alegre
espacioFrancisco Javier Burón Cuadrado
espacioPablo Carnero Melero
espacioJosep Casas Miralles
espacioMaria Isabel De Los Rios Ruperez
espacioMargarita De Luxán García de Diego
espacioLuis Maria De Mazarredo Aznar
espacioVicente Domenech Gregori
espacioÁngeles Durán Herás
espacioTeresa Escrig Melia
espacioDavid Jesus Estal Herrero
espacioJose Manuel Felisi Herrero
espacioErnesto Jesus Fenollosa Forner
espacioFernando Gaja Díaz
espacioAntonio Gallud Martínez
espacioPilar García Almirall
espacioMiguel Ángel García López
espacioAlejandra Milagro Garcia-prieto Ruiz
espacioMax Gigling
espacioEnrique Gil Benso
espacioFrancisco Javier Ginés Sánchez
espacioCarlos j. Gomez Alfonso
espacioCarmel Gradoli Martinez
espacioJose Vicente Gregori Ferrer
espacioJorge Joaquín Hervás Más
espacioGabriel Ibor Ridaura
espacioJoaquim Iborra Posadas
espacioCristina Isabel Jareño Escudero
espacioCesar Jimenez Alcañiz
espacioVeronica mª Llopis Pulido
espacioAlicia Llorca Ponce
espacioFrancesc Magrinyà Torner
espacioPablo Marti Ciriquian
espacioÁngel Martínez Baldó
espacioVicente Mascarell Tarazona
espacioCarolina Arantxa Mateo Cecilia
espacioJosé Monfort Lleonart
espacioJesica Moreno Puchalt
espacioAlfonso Moya Fuero
espacioMiriam Navarro Escudero
espacioJoan Olmos Llorens
espacioLeticia Ortega Madrigal
espacioVictoria Pellicer Sifres
espacioSilvia Pérez Bou
espacioMaría Pérez Herrero
espacioJavier Perez Igualada
espacioFrancisco Pla Alabau
espacioAna María Portalés Mañanós
espacioJuan Rubio Del Val
espacioAlberto Rubio Garrido
espacioAlejandro Sansegundo Sierra
espacioEmilio José Sarabia Escrivá
espacioJosé Vicente Soler Gironés
espacioLaura Soto Francés
espacioCarmen Subiron Rodrigo
espacioRafael Ramón Temes Cordovez
espacioSantiago Tormo Esteve
espacioVicente Torres Castejón
espacioDavid Urios Mondejar
espacioManuel Octavio Valcuende Payá
espacioVera Valero Escribano
espacioSantiago Yudici Oliver

Més informació

Acció formativa dirigida a:

El títol es dirigix principalment a persones vinculades a l'arquitectura i l'urbanisme i a altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació l'urbanisme.

Metodologia didàctica:

La metodologia docent es basa en un model d'educació totalment a distància i amb funcionament asincrònic (en temps diferit) perquè cada alumne puga estudiar al seu propi ritme i sense horaris: des de qualsevol lloc, a qualsevol hora.
L'ensenyament i aprenentatge es desenvolupa a les aules virtuals. Aquestes aules alberguen diferents eines com a fòrums, missatgeria, etc. que permeten la interacció amb docents i assistents, i doten a la formació d'un caràcter bidireccional. Tot això, sumat a les tutories per videoconferència i al seguiment personalitzat, proporciona l'acompanyament docent habitual en cursos presencials.
En la seua doble naturalesa teòric-pràctica, l'ensenyament es desenvolupa a partir d'explicacions dels temes mitjançant vídeos i anotacions, comentaris de lectures especialitzades, estudi de casos, exercicis pràctics i simulacions, així com a través de la direcció de treballs de recerca.

Coneixements d'accés:

-Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o tindre un títol expedit per una institució d'educació superior d'un altre estat de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) .
- Estar en possessió d'un títol universitari d'altres països, degudament legalitzat. La formalització de la legalització es podrà realitzar al llarg de l'any acadèmic de la matrícula, quedant la matrícula en estat d'acceptació provisional fins a la presentació de la mateixa.
- Professionals amb més de 3 anys d'experiència en el sector i amb nivell d'accés a universitat, podran cursar les assignatures i obtindre els certificats corresponents, no podent obtindre la titulació final.

Coneixements previs necessaris:

Coneixements bàsics de construcció.

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Altra informació

S'oferixen pràctiques optatives en empreses, 300 hores de pràctiques en més de 70 empreses a triar amb una alta taxa d'ocupabilitat.

Temes a desenvolupar

- INTRODUCCIÓ
- GESTIÓ, INSPECCIÓ I DIAGNÒSTIC EN LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS
- CAPACITATS BÀSIQUES EN REHABILITACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT
- INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT
- REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
- MILLORA DE LES CONDICIONS DE SALUBRITAT, ACÚSTIQUES I D'ACCESSIBILITAT DELS EDIFICIS
- GESTIÓ DEL PROJECTE DE REGENERACIÓ URBANA
- POLÍTIQUES DEL PROJECTE DE REGENERACIÓ URBANA
- DISSENY DEL PROJECTE DE REGENERACIÓ URBANA
- ENFOCAMENTS DE LA REGENERACIÓ URBANA
- PROJECTE FI DE DIPLOMA D'ESPECIALISTA EN REGENERACIÓ URBANA
- PROJECTE FI DE MÀSTER

Contacte

Adreça web

www.reru.es

Correu electrònic

reru@reru.es

Promogut per

DPTO. DE MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS

Secretaria

Leticia Ortega 961207532

Altra informació de contacte

Contacto: Leticia Ortega Madrigal
Horario de Atención al Público: 9:00-15:00
Teléfono: 667831330
E-Mail: reru@reru.es


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada


Rebre informació

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: