Examen NIVELL C1 (SUFICIÈNCIA) DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 17/01/20 fins al 24/01/20 (Consulteu dates i horaris exactes en la informació de l'activitat )

Data de matrícula

Matrícula tancada des del 29/11/19 23:59


Lloc de l'examen

Per determinar.
ALCOI

Objectius

C1 (Suficiència) L'aprenent / usuari pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

Horari

VESPRADA

Divendres 17 de gener, a partir de les 16.00 h Divendres 24 de gener, a partir de les 16.00 h

Preu

80 €
80,00 € - Público en general
40,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV

La inscripción de Público en general se realizará a partir del día 21/11/19Temes a desenvolupar

Nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d'Europa

A1 (Inicial) L'aprenent / usuari pot interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parle a poc a poc i amb claredat.

A2 (Bàsic) L'aprenent / usuari pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals.

B1 (Elemental) L'aprenent / usuari pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer on es parla la llengua objecte d'aprenentatge.

B2 (Intermedi) L'aprenent / usuari pot comprendre les idees principals de textos complexos, i pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius.

C1 (Suficiència) L'aprenent / usuari pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

C2 (Superior) L'aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Més informació

Acció formativa dirigida a:

Per a poder inscriure's en les proves cal haver complit els divuit anys abans del 13 de gener de 2020.

Metodologia didàctica:

Consulteu en l'enllaç següent els programes i l'estructura de la prova corresponent:

http://cieacova.com/programes-estructures-i-criteris-de-correccio/

Altra informació

La prova oral del nivell C1 és el 17 de gener de 2020, a partir 16.00 hores. L'hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en la pàgina web http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/991962normalv.html almenys amb tres dies d'antelació.

La prova escrita del nivell C1 és el 24 de gener de 2020, a partir de les 16.00 hores.

El dia 15 de gener de 2020 es publicarà la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.
El dia 21 de gener de 2020 es publicarà la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.

Els resultats provisionals es comunicaran a partir del dia 24 de febrer de 2020.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ORAL

La prova d'expressió oral consisteix en un monòleg i en una interacció per parelles. La part d'expressió i interacció orals és avaluada per dues persones examinadores. Les proves orals s'enregistraran.

CERTIFICATS
La superació d'aquesta prova dóna dret a l'obtenció d'un certificat de competència. La Universitat Politècnica de València, juntament amb la resta d'universitats públiques valencianes, ha signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià, de l'1 de desembre de 2008.


Els certificats oficials de coneixement de valencià que expedeixen les universitats valencianes, que tenen validesa administrativa i acadèmica en el marc universitari, estan homologats per la Generalitat Valenciana, per la Generalitat de Catalunaya i pel Govern de les Illes Balears.

Els certificats de competència lingüística de la UPV són equivalents als de la JQCV, segons l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

DISCAPACITAT

Si necessiteu una adaptació per a poder realitzar la prova d'acreditació de valencià, perquè disposeu d'un certificat de qualificació de discapacitat que n'indica el grau, sol·liciteu la documentació necessària al Servei de Promoció Normalització i Lingüística de la UPV, per tal que la Fundació CEDAT, a través del Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat, avalue el vostre cas. Cal fer la sol·licitud dins del període de matrícula que estableix la convocatòria, i s'ha de dirigir a l'adreça electrònica següent: cav-vera@upv.es.

Responsable d'activitat

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Contacte

Adreça web

www.upv.es/spnl

Correu electrònic

apnl.cursos@upv.es

Promogut per

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:Cursos de matrícula flexible Formación online de la UPV
Notícies: