Examen NIVELL C2 (SUPERIOR) DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 13/01/20 fins al 23/01/20 (Consulteu dates i horaris exactes en la informació de l'activitat )

Data de matrícula

Matrícula tancada des del 29/11/19 23:59


Lloc de l'examen

Per determinar.
VALÈNCIA

Objectius

C2 (Superior) L'aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Horari

VESPRADA

13 de gener, a partir de les 16 h 23 de gener, a partir de les 16 h

Preu

80 €
80,00 € - Público en general
40,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV

La inscripción de Público en general se realizará a partir del día 21/11/19Temes a desenvolupar

Nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d'Europa

A1 (Inicial) L'aprenent / usuari pot interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parle a poc a poc i amb claredat.

A2 (Bàsic) L'aprenent / usuari pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals.

B1 (Elemental) L'aprenent / usuari pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer on es parla la llengua objecte d'aprenentatge.

B2 (Intermedi) L'aprenent / usuari pot comprendre les idees principals de textos complexos, i pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius.

C1 (Suficiència) L'aprenent / usuari pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

C2 (Superior) L'aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Més informació

Acció formativa dirigida a:

Para poder inscribirse en las pruebas hay que haber cumplido los dieciocho años antes del 13 de enero de 2020.

Altra informació

La prova oral del nivell C2 és el 13 de gener de 2020, a partir 16.00 hores. L'hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en la pàgina web http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/991962normalv.html almenys amb tres dies d'antelació.

La prova escrita del nivell C2 és el 23 de gener de 2020, a les 16.00 hores.

El dia 15 de gener de 2020 es publicarà la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.
El dia 21 de gener de 2020 es publicarà la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.

Els resultats provisionals es comunicaran a partir del dia 24 de febrer de 2020.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ORAL

La prova d'expressió oral consisteix en un monòleg i en una interacció per parelles. La part d'expressió i interacció orals és avaluada per dues persones examinadores. Les proves orals s'enregistraran.

CERTIFICATS
La superació d'aquesta prova dóna dret a l'obtenció d'un certificat de competència. La Universitat Politècnica de València, juntament amb la resta d'universitats públiques valencianes, ha signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià, de l'1 de desembre de 2008.


Els certificats oficials de coneixement de valencià que expedeixen les universitats valencianes, que tenen validesa administrativa i acadèmica en el marc universitari, estan homologats per la Generalitat Valenciana, per la Generalitat de Catalunaya i pel Govern de les Illes Balears.

Els certificats de competència lingüística de la UPV són equivalents als de la JQCV, segons l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

DISCAPACITAT

Si necessiteu una adaptació per a poder realitzar la prova d'acreditació de valencià, perquè disposeu d'un certificat de qualificació de discapacitat que n'indica el grau, sol·liciteu la documentació necessària al Servei de Promoció Normalització i Lingüística de la UPV, per tal que la Fundació CEDAT, a través del Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat, avalue el vostre cas. Cal fer la sol·licitud dins del període de matrícula que estableix la convocatòria, i s'ha de dirigir a l'adreça electrònica següent: cav-vera@upv.es.

Responsable d'activitat

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Contacte

Adreça web

www.upv.es/spnl

Correu electrònic

apnl.cursos@upv.es

Promogut per

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:Cursos de matrícula flexible Formación online de la UPV
Notícies: