Mòdul de Títol Propi

PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN ANGLÈS

online

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 01/12/19 fins al 26/01/20

Data de matrícula

Preinscripció des del 25/07/19
Matrícula des del 16/05/19 20:22


Durada

10 hores a distància
1 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

Condicions específiques
Hi ha dos períodes de preinscripció:
1) Del 06-05-2019 al 13-05-2019: per a membres de la UPV (alumnes, Alumni PLUS, PAS i PDI).
2) Del 14-05-2019 a partir de les 09.00 h. fins a cobrir totes les vacants i fins a completar la llista d’espera: per a membres de la UPV i per a no membres de la UPV.

Desde el 6 de maig fins a el 12 de juliol de 2019 hi haurà atenció telefònica als usuaris els dilluns, dimecres i dijous, de 16h a 19h, en el telèfon 673931561 i en l’extensió 12347 per a la comunitat universitària de la UPV.

Hay dos períodos de preinscripción:
1) Del 06-05-2019 al 13-05-2019: para miembros de la UPV (alumnos, Alumni PLUS, PAS y PDI).
2) Del 14-05-2019 a partir de las 09:00h. hasta cubrir todas las vacantes y hasta completar la lista de espera: para miembros de la UPV y para no miembros de la UPV.

Desde el 6 de mayo hasta el 12 de julio de 2019 habrá atención telefónica a los usuarios los lunes, miércoles y jueves, de 16 a 19 h., en el teléfono 673931561 y en la extensión 12347 per a la comunitat universitària de la UPV.

Docencia On-line
VALÈNCIA

Horari

INTERNET

Preu

37 €
37€ Público en general

La matrícula en esta prueba final esta reservada únicamente a les persones que hayan estado matriculados en la edición de los cursos anteriores del Título de Experto Universitario en COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA ENSEÑANZA EN INGLES y que hayan obtenido la calificación de no apto en la prueba final.Temes a desenvolupar


Més informació

Coneixements d'accés:

La matrícula en aquesta prova final està reservada únicament a les persones que hagen estat matriculades en una edició anterior del Títol d'Expert Universitari en COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN anglès i que hagen obtingut la qualificació de no apte en alguna assignatura o en la prova final. Les persones que es matriculen en aquest mòdul de la prova final tindran dret a la realització de la prova final de manera presencial en el dia i en l'hora indicats per la direcció del Títol.

Coneixements previs necessaris:

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Responsable d'activitat

Eva María Mestre Mestre

Professorat

espacioEva María Mestre Mestre

Contacte

Correu electrònic

capacitacioangles@upv.es

Promogut per

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN

Secretaria

Contacto: Directora: Eva M. Mestre Mestre
Coordinador: David Picó Vila

Altra informació de contacte

E-Mail: capacitacioangles@upv.es
Web:


Condicions

Condicions específiques

El període de preinscripció de les assignatures soltes i de la Prova Final Extraordinària romandrà actiu fins a set dies abans del començament de la impartició de cada assignatura.

imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada


Rebre informació

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: