Assignatura: CARACTERIZACION DE MATERIALES POLIMERICOS

Crèdits

1,5 ECTS

Grup

Grup 09/10


Dates d'inici i fi

Des del 23/11/09 fins al 31/10/09

Horari

MATÍ I VESPRADA
VIERNES DE 16:30 - 21:30SABADOS DE 9:00- 14:00


Professorat

Octavio Fenollar Gimeno
Matias Raimundo Monzo Perez