Assignatura: DEFECTOLOGIA EN PIEZAS DE INYECCION DE PLASTICO

Crèdits

1,5 ECTS

Grup

Grup 09/10


Dates d'inici i fi

Des del 07/11/09 fins al 13/11/09

Horari

MATÍ I VESPRADA
VIERNES DE 16:30 - 21:30SABADOS DE 9:00- 14:00


Professorat

Santiago Ferrandiz Bou
Matias Raimundo Monzo Perez
Raúl Navarro Vidal
Miguel Ángel Peydró Rasero