Assignatura: CONTROL DE CALIDAD

Crèdits

1,5 ECTS

Grup

Grup 09/10


Dates d'inici i fi

Des del 05/02/10 fins al 13/02/10

Horari

MATÍ I VESPRADA
VIERNES DE 16:30 - 21:30SABADOS DE 9:00- 14:00


Professorat

David Juárez Varón
Miguel Ángel Peydró Rasero