Assignatura: MECANIZADO DE MOLDES POR ARRANQUE DE MATERIAL

Crèdits

0,5 ECTS

Grup

Grup 09/10


Dates d'inici i fi

Des del 08/05/10 fins al 08/05/10

Horari

MATÍ I VESPRADA
VIERNES DE 16:30 - 21:30SABADOS DE 9:00- 14:00


Professorat

Miguel Ángel Peydró Rasero