Assignatura: PROMOCION WEB Y FIDELIZACION DE CLIENTES

Crèdits

6 ECTS

Grup

Grup Edición 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 27/02/17 fins al 09/04/17

Horari

ND


Professorat

Jorge Bonillo Picó
Juan Segui Moreno