Assignatura: SOCIAL MARKETING Y S-COMMERCE

Crèdits

4 ECTS

Grup

Grup Edición 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 27/03/17 fins al 04/05/17

HorariProfessorat

Juan Ramón Díaz Santos
Andres Martinez Cañadas