Assignatura: MARKETING ONLINE PARA ECOMMERCE

Crèdits

5 ECTS

Grup

Grup Edición 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 05/05/17 fins al 08/06/17

HorariProfessorat

Pablo Bernabeu Soler
Andres Martinez Cañadas
Julio Miró Borrás
Jose Manuel Rodenas Lajara