Assignatura: MOBILE MARKETING

Crèdits

4 ECTS

Grup

Grup Edición 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 27/02/17 fins al 26/03/17

HorariProfessorat

Jordi Joan Linares Pellicer
Julio Miró Borrás
Jose Manuel Rodenas Lajara