Assignatura: MOBILE COMMERCE

Crèdits

3 ECTS

Grup

Grup Edición 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 06/02/17 fins al 26/02/17

HorariProfessorat

Jorge Bonillo Picó
Jordi Joan Linares Pellicer
Andres Martinez Cañadas