Assignatura: PROYECTO FIN DE MÁSTER 2

Crèdits

3 ECTS

Grup

Grup Edición 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 30/06/17 fins al 20/07/17

HorariProfessorat

Pablo Bernabeu Soler
Amparo Bonet Juan
Jorge Bonillo Picó
Jorge Candela Coderch
Juan Ramón Díaz Santos
Vicente Diez Valdes
Jordi Joan Linares Pellicer
Raúl Llinares Llopis
Andres Martinez Cañadas
Julio Miró Borrás
Alfredo Moreno Manteca
Daniel Robles Cepero
Jose Manuel Rodenas Lajara
Juan Segui Moreno