Assignatura: HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD PARA ECOMMERCE

Crèdits

3 ECTS

Grup

Grup Edición 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 19/05/17 fins al 08/06/17

Horari

ND


Professorat

Jorge Bonillo Picó
Julio Miró Borrás