Assignatura: SiPAQ-6 Introducción al Control de Procesos con Simulink y Xcos

Crèdits

2 ECTS

Grup

Grup 16_17_3.DEUSPAQ


Dates d'inici i fi

Des del 10/04/17 fins al 23/06/17

Horari

ND


Professorat

Cristóbal Fernández Llanes
Vanesa Gladys Lo Iacono Ferreira
Juan Ignacio Torregrosa López