Assignatura: SiPAQ-8 Introducción a los diagramas de procesos con Visio y DIA

Crèdits

1 ECTS

Grup

Grup 16_17_3.DEUSPAQ


Dates d'inici i fi

Des del 10/04/17 fins al 23/06/17

Horari

ND


Professorat

Melina Balderrama Durán
Vanesa Gladys Lo Iacono Ferreira
Juan Ignacio Torregrosa López