Assignatura: ANDROID: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

Crèdits

10 ECTS

Grup

Grup 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 07/09/16 fins al 07/12/16

Horari

ND


Professorat

Jordi Bataller Mascarell
Vicente Carbonell Frasquet
Miguel Garcia Pineda
Gonzalo Puga Sabio
Jesús Tomás Gironés
Carsten Vogt