Assignatura: ANDROID: PROGRAMACION AVANZADA

Crèdits

7,6 ECTS

Grup

Grup 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 14/12/16 fins al 29/03/17

Horari

ND


Professorat

Jorge Juan Barroso Carmona
Jordi Bataller Mascarell
Vicente Carbonell Frasquet
Miguel Garcia Pineda
Jesús Tomás Gironés