Assignatura: PROGRAMACION EN IOS

Crèdits

5 ECTS

Grup

Grup 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 01/11/16 fins al 24/02/17

Horari

ND


Professorat

Jordi Tormo Llacer