Assignatura: DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES INTERACTIVAS Y JUEGOS CON UNITY3D

Crèdits

5 ECTS

Grup

Grup 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 03/03/17 fins al 15/06/17

Horari

ND


Professorat

Jordi Joan Linares Pellicer