Assignatura: PRACTICAS DE EMPRESA

Crèdits

20 ECTS

Grup

Grup 16/17


Dates d'inici i fi

Des del 07/09/16 fins al 27/06/17

Horari

ND


Professorat

Manuel Llorca Alcon
Javier Silvestre Blanes