Assignatura: EL MARKETING DENTRO DE LA EMPRESA

Crèdits

3 ECTS

Grup

Grup 16_17.MDMC_ALC


Dates d'inici i fi

Des del 13/01/17 fins al 12/02/17

Horari

MATÍ I VESPRADA
viernes tarde, sábado mañana


Professorat

Alejandro Rodríguez Villalobos
Francisca Sempere Ripoll