Assignatura: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE MARKETING

Crèdits

3 ECTS

Grup

Grup 16_17.MDMC_ALC


Dates d'inici i fi

Des del 08/04/17 fins al 13/05/17

Horari

MATÍ I VESPRADA
viernes tarde, sábado mañana


Professorat

Maria de Los Angeles Sanchez Aznar