Assignatura: COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

Crèdits

3 ECTS

Grup

Grup 16_17.MDMC_ALC


Dates d'inici i fi

Des del 19/05/17 fins al 18/06/17

Horari

MATÍ I VESPRADA
viernes tarde, sábado mañana


Professorat

Beatriz Carceller Fontestad
Mari Cruz Fernández Madrid